แผนกสิริอายุ

59157b5f36e7e45e22000062 original

สถานที่ตั้ง

ตึกศรีสวัสดิ์และ ตึกสิริกุศลา ชั้น 3 - 6

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 02-838-5555
Hot-line 090-0909498

เวลาทำการ

ระบบการให้ข้อมูลผ่านโอเปอเรเตอร์ไปยังศูนย์ให้ข้อมูล เวลาทำการ 08.00-18.00 น.

สโลแกน

อบอุ่นเสมือนบ้านบริการด้วยหัวใจ

 

ข้อมูลพื้นฐาน - ภาพรวมของหน่วยงาน

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ตระหนักถึงความจำเป็นของสภาพครอบครัวในสังคมปัจจุบันที่ต้องมีภาระงานหน้าที่รับผิดชอบ  เป็นเหตุผลทำให้ไม่มีเวลาดูแลผ้สูงอายุในครอบครัวอันเป็นที่รักได้ รวมถึงผู้ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องจากปัญหาสุขภาพ

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จึงเปิดบริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง  โดยทีมสหสาขาวิชาชีพตลอด 24ชั่วโมง  ที่จะให้การดูแลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ แผนกสิริอายุจึงเป็นทางเลือกของสังคมที่ครอบครัวจะนำบุคคลดังกล่าวมาฝากดูแล

 

ขอบเขตการบริการ

  • รับดูแลผ้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ที่มีอาการคงที่ ที่สามารถอยู่บ้านได้ โดยแพทย์เป็นผู้ประเมินก่อนเข้ารับบริการ
  • เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคติดต่อระยะแพร่กระจายเชื้อ
  • เป็นผู้ที่ไม่มีอาการทางจิตเวชหรือมีอาการวุ่นวายรบกวนบุคคลข้างเคียง
  • รับดูแลพักฟื้นหลังผ่าตัดหรือเพื่อฟื้นฟูสภาพ

 

ศักยภาพ / บริการ

  • ให้การดูแลผู้รับบริการโดยมีแพทย์เจ้าของไข้
  • มีเจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานผู้ช่วย ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
  • เมื่อพบอาการเปลี่ยนแปลงสามารถตามแพทย์เยี่ยมตลอด 24 ชั่วโมงและย้ายเข้ารับการรักษาในกรณีแพทย์ประเมินว่าต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมการพยาบาล
  • มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้รับบริการ
  • มีทีมนักกายภาพบำบัดให้การฟื้นฟูตามความต้องการของผู้รับบริการ/ญาติ