แผนกรังสีวิทยา

5915740a36e7e45e2500007f original

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 1 ข้างบันไดเลื่อน

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 02-838-5555 ต่อ 10101-2 สายตรง 02-838-5560

เวลาทำการ

เปิดบริการ 24 ชั่วโมง และการตรวจพิเศษ
วันธรรมดาตั้งแต่เวลา 07.30 - 20.00 น.
วันหยุดราชการตั่งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.

ข้อมูลพื้นฐาน - ภาพรวมของหน่วยงาน

การถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป (General X-RAY) เป็นการใช้รังสีเอกซเรย์ถ่ายภาพอวัยวะลง บนแผ่นฟิล์มโดยตรง การตรวจที่คนทั่วไปคุ้นเคย เป็นอย่างดี คือการเอกซเรย์ปอด และการเอกซเรย์กระดูก โดยแผนก รังสีวิทยาเปิดให้บริการเอกซเรย์ ทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง และนอกจากนี้ยังมีการตรวจเอกซเรย์อีกหลายอย่าง เช่น การถ่ายภาพเอกซเรย์ร่วมกับการใช้สารทึบรังสี ด้วนเครื่อง DSI , DSA ๆ ได้แก่ การเอกซเรย์กลืน แป้งเพื่อตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ,การเอกซเรย์แบบสวนแป้งเพื่อตรวจลำไส้ใหญ่ ,การเอกซเรย์ฉีดสารทึบรังสีเข้าเส้นเลือดเพื่อตรวจ ระบบทางเดินปัสสาวะและการตรวจหลอด เลือดโดยการฉีดสารทึบรังสี (Angiogram) เป็นต้น 

 

ขอบเขตการบริการ

  • ผู้ป่วยที่แพทย์ต้องการให้เอกซเรย์เพื่อนำภาพเอกซเรย์มาใช้ในกระบวนการตรวจรักษา

 

 

ศักยภาพ / บริการ

การตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic resonance imaging, MRI 

คือการตรวจร่างกายโดยเครื่องตรวจที่ใช้คลื่นสนาม

แม่เหล็ก ความเข้มสูงและคลื่นความถี่ในย่านความถี่วิทยุ ในการสร้างภาพเหมือนจริงของอวัยวะภายในต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะ สมอง หัวใจ กระดูก-กล้ามเนื้อ และส่วนที่เป็นมะเร็ง ด้วยคอมพิวเตอร์รายละเอียดและความคมชัดสูง เป็นภาพตามระนาบได้ทั้งแนวขวาง แนวยาวและแนวเฉียง เป็น 3 มิติ ภาพที่ได้จึงจะชัดเจนกว่า การตรวจเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ แบบ CT Scan ทำให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยความผิดปกติในร่างกายได้อย่างแม่นยำ การตรวจทางการแพทย์ด้วยเครื่องมือชนิดนี้ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดใดๆ แก่ร่างกาย และไม่มีอันตรายจากรังสีตกค้าง แต่อาจมีผลทางความรู้สึกต่อผู้กลัวที่แคบ 

            การเตรียมตัวเพื่อการตรวจ MRI นี้ จำเป็นต้องฉีดสารเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กเข้าไปในอวัยวะที่ต้องการตรวจก่อน ระหว่างการตรวจเครื่อง MRI จะส่งเสียงดังเป็นจังหวะ ผู้ถูกตรวจจะได้รับอุปกรณ์อุดหู ระหว่างการตรวจผู้ถูกตรวจจำเป็นต้องอยู่นิ่งๆ เพื่อให้บันทึกภาพ เช่นเดียวกับการตรวจด้วยเครื่องตรวจเอกซ์เรย์อื่นๆ 

 

การถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม (Mammogram)บริการถ่ายภาพเอกซเรย์ เต้านมด้วยเครื่อง X-ray เต้านมที่ทันสมัย ร่วมกับการตรวจ ด้วย Ultrasound เต้านม เพื่อช่วยวินิจฉัยความผิดปกติ ได้แก่การตรวจหามะเร็งเต้านมระยะแรกที่ยังไม่พบก้อนที่เกิดขึ้นเป็นต้น นอกจากการถ่ายภาพเอกซเรย์แล้วยังให้บริการเจาะ ชิ้นเนื้อเพื่อระบุตำแหน่งของความผิดปกติ ที่ตรวจพบจากการเอกซเรย์เต้านมเพื่อการรักษาต่อไปด้วยการผ่าตัด

 

         เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography) ปัจจุบัน เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของแผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มีความรวดเร็วใน การตรวจมากเนื่องจากว่า ใช้เครื่องที่เป็นแบบ Spiral คือการถ่ายภาพเอกซเรย์แบบเกลียว 360 องศา ทำให้ผู้ที่มารับการตรวจได้รับความรวดเร็วในการตรวจ และนอกจากนี้ยังสามารถ เอาภาพที่ได้มาทำเป็นภาพสามมิติได้ด้วย

 

         การตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Density) บริการตรวจความหนาแน่นของกระดูกด้วยเครื่อง เอกซเรย์ระบบ 2 พลังงาน (DEXA) ที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อตรวจบริเวณกระดูกสันหลัง และข้อสะโพก ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 30 ปีขึ้นไปหรือผู้หญิงที่หมดประจำเดือน (วัยทอง) และที่เคยได้รับการผ่าตัดรังไข่ออกทั้ง 2 ข้าง

 

         อัลตราซาวด์ (Ultrasound) บริการตรวจ อัลตราซาวด์ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ที่มี เทคโนโลยีสูงที่สามารถใช้ตรวจดูเส้นเลือดได้ (Color doppler ultrasound ) และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจอัลตราซาวด์ทั่วๆไป ได้แก่บริเวณช่องท้อง ,ต่อมไทรอยด์ , ดูทารกในครรภ์เป็นต้น

 

         รังสีร่วมรักษา (Intervention Radiology) เป็นการรักษาโรคโดยใช้วิธีการทาง รังสีเป็นตัวช่วยซึ่งสามารถใช้เป็นทางเลือกใน การรักษาโรคต่างๆ เช่นการขยายหลอดเลือดที่ตีบ การรักษามะเร็งโดยการฉีดยาเข้าไปที่ก้อนมะเร็งโดยตรง หรือการฝังแร่กัมมันตรังสีเข้าไปที่ก้อนเนื้องอกเป็นต้น รังสีร่วมรักษา คืออะไร

                รังสีร่วมรักษาเป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยโดยการใช้เครื่องมือตรวจพิเศษ ส่องให้เห็นพยาธิสภาพภายในร่างกาย หลังจากนั้นก็อาศัยการเห็นจากเครื่องมือตรวจพิเศษต่าง ๆ เหล่านี้เป็นตัวชี้นำให้สามารถนำเครื่องมือเล็ก ๆ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นท่อกลวง (Catheter) หรือเข้ม หรืออุปกรณ์ใด ไปทำการตรวจหรือรักษาพยาธิสภาพดังกล่าวให้ได้ผล เหมือนกับหรือใกล้เคียงกับการผ่าตัด ซึ่งเครื่องมือตรวจพิเศษดังกล่าว ได้แก่ เครื่องตรวจด้วยรังสีเอ็กซ์ (x-ray) , เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) , เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography) แพทย์ทำหน้าที่รังสีร่วมรักษาคือใคร

                แพทย์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจรักษา โดยเทคนิคของรังสีร่วมรักษาคือ รังสีแพทย์ ที่ผ่านการอบรมแพทย์ ในสาขา วิชารังสีวินิจฉัย หรือรังสีวิทยาทั่วไป และได้รัวุฒิบัตรหรือนุมัติบัตรแล้ว รังสีแพทย์เหล่านี้ จะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ในสาขาวิชารังสีร่วมรักษา จึงสามารถตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิค ร่วมรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อห้ามในการตรวจรังสีร่วมรักษา

  • ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดปกติ
  • ผู้ป่วยที่มีความไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย
  • ผู้ที่มีประวัติแพ้สารทึบรังสีอย่างรุนแรง
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง
  • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไตบกพร่อง 
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดได้แต่ ระยะเวลาในการแข็งตัวของเลือดนานกว่าปกติเกล็ดเลือดต่ำ
  • ป่วยเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 3 ปี
  • สตรีตั้งครรภ์ 

การเตรียมตัว

       1. ผู้ป่วยอาจต้องนอนโรงพยาบาล 1 วันก่อนตรวจ

       2. ผู้ป่วยมีการเจาะเลือด เพื่อตรวจเลือดบางชนิดที่จำเป็น

       3. ผู้ป่วยจะต้องงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อยง 4-8 ชั่วโมง

       4. กรณีที่ผู้ป่วยมีความวิตกกังวล หรือตื่นเต้นมาก ในผู้ป่วยบางรายอาจได้รับยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทก่อนการตรวจ

       5. ผู้ป่วยต้องหยุดยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดก่อนทำการตรวจ ตามคำแนะนำของแพทย์

       6. ควรแจ้งแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ทราบกรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว เช่น มีประวัติโรคหัวใจ โรคไต เบาหวาน หอบหืด ประวัติการแพ้ยา 

ขณะทำการตรวจ

                ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคด้วยความเอื้ออาทร

หลังการตรวจ

       1. ผู้ป่วยจะต้องปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน

       2. นอนพักในโรงพยาบาล อย่างน้อย 6 ชั่วโมง