ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ

5915654336e7e45e2500007c original

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 5

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10510-11
Hot-line 0 2838 5573

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.00-19.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

ข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวมของหน่วยงาน

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันโรคระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในวิถีการดำเนินชีวิตของประชากรรวม ศูนย์ทางเดินปัสสาวะของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เรามุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพอย่ามีคุณภาพ โดยมีอุปกรณ์ทันสมัยบริการอย่างฉับไว พร้อมการดูแลที่อบอุ่นเป็นกันเอง

อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษ (Highlight)

1. Ultrasound Bladder การอัตราซาว์กระเพาะปัสสาวะ/ Ultrasound Kidney การอัตราซาว์ที่ไต
2. Ultrasoud Prostate การอัตราซาว์ต่อมลูกหมากทางทวารหนักและวัดขนาดต่อมลูกหมาก
3. TURS+Biopsy การตัดชิ้นเนื้อที่ต่อมลูกหมาก 
4. UDS การตรวจอัตราสมรรถภาพของกระเพาะปัสสาวะ
5. URO Flowmetry การตรวจอัตราไหลของปัสสาวะ 
6. Flexipl Cystoscopy ส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ
7. Cystoscopy Remove D-J Stent 
8. Dilate Urethra ขยายท่อทางเดินปัสสาวะ

ขอบเขตการบริการ

ให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ตรวจวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น

  • นิ่วในระบบปัสสาวะ
  • ต่อมลูกหมากโต
  • มะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ
  • การติดเชื้อในระบบปัสสาวะ
  • การปัสสาวะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะลำบาก,ปัสสาวะเป็นเลือด,ปัสสาวะเล็ดราด
  • โรคสมรรถภาพทางเพศเสื่อม และปัญหาทางเพศในผู้ชาย (Brectile Dysfunction,ED)

บริการ

  • บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินปัสสาวะ
  • Flexible cystospy ส่องกล้องในกระเพาะปัสสาวะ
  • Transrectal ultrasound gside biopsy of prostutr ตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก เพื่อตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก

*** หมายเหตุ: ก่อนที่ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์เฉพาะทางกรุณาโทรมาสอบถามก่อนล่วงหน้า ***