ศูนย์กระดูกไขข้อและกล้ามเนื้อ

57e933530478820001000001 original

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 3

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10350-11
Hot-line 0 2838 5569

เวลาทำการ

อาทิตย์ 08.00 น. - 19.00 น.
จันทร์ - เสาร์ 08.00 น. - 20.00 น.

ภาพรวมของหน่วยงาน

ศูนย์กระดูกไขข้อและกล้ามเนื้อ ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านกระดูกไขข้อ กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นทุกชนิด
ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารร้อยปีบารมีบุญ ซึ่งแผนกจะมีห้องตรวจ 6 ห้อง และห้องหัตถการ 2 ห้อง

ขอบเขตการบริการ

ให้บริการด้านการตรวจรักษาผู้ป่วย โรคทางด้านกระดูก ข้อ เส้นเอ็น เส้นประสาทและกล้ามเนื้อที่ครอบคลุมบริเวณแนวกระดูกสันหลัง ไหล่ เชิงกรานและแขนขา รักษาภาวะกระดูกพรุน รวมทั้งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ด้วยเทคนิคการผ่าตัดแบบแผลขนาดเล็ก ตลอดจนการผ่าตัดข้อผ่านกล้อง ผ่าตัดเอ็นข้อเข่า ไหล่ ผิวกระดูกอ่อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมกระดูก

บริการ

การรักษาในศูนย์ แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้ 

•    ตรวจรักษาการบาดเจ็บของกระดูก ข้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท กล้ามเนื้อแขนและกระดูกสันหลัง เช่น กระดูกหักจากอุบัติเหตุ เอ็นเส้นประสาทขาดจากของมีคม

•    สาขาเวชศาสตร์การกีฬา Sport Medicine การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

•    การผ่าตัดข้อไหล่และข้อเข่าผ่านกล้อง โดยการเจาะรูขนาดเล็กเพียงพอจะส่องกล้อง เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษา ทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และหลังผ่าตัดไม่เจ็บปวดมาก

•    จุลศัลยกรรม (Microsurgery) รักษาผู้ป่วยโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยผ่าตัดผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ดังนี้ :

-    ผู้ป่วยนิ้วขาด แขนหรือขาขาด จากอุบัติเหตุ

-    ผู้ป่วยเส้นเลือด เส้นประสาทส่วนปลายขาดที่บริเวณแขนหรือขา

-    ผู้ป่วยเส้นประสาทบริเวณขั้วประสาทบริเวณไหล่ขาด ซึ่งมักเกิดจากแรงกระชากจากอุบัติเหตุ (Brachial Plexus Injury)

-    การผ่าตัดปิดแผลขนาดใหญ่ที่กระดูกโผล่ โดยใช้ผิวหนังและกล้ามเนื้อจากบริเวณอื่น ๆที่ไกลจากบริเวณแผล โดยการต่อเส้นเลือดของผิวหนัง และกล้ามเนื้อกับเส้นเลือดใหญ่รอบๆแผลผ่าตัด

•    โรคกระดูกสันหลัง  กระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังหัก หลังคด โดยการผ่าตัดและไม่ผ่าตัด

•    โรคเนื้องอกกระดูก และ กล้ามเนื้อ Musculoskeletal Tumor
- ความผิดปกติที่เท้าและข้อเท้า

•    โรคทางมือ จากอุบัติเหตุและความผิดปกติทางมือ

•    โรคข้อไหล่ จากอุบัติเหตุและความผิดปกติของข้อไหล่