แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

5863714c36e7e40f75000051 original

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 2

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10250-1
Hot-line 0 2838 5563

เวลาทำการ

จันทร์ - พฤหัสฯ 07.00 - 18.00 น.
ศุกร์-เสาร์ 08.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ 07.00 - 16.00 น.

ขอบเขตการบริการ

ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในกลุ่มโรคสูติ-นรีเวช ที่ไม่อยู่ในภาวะเร่งด่วน ให้เป็นไปตามมาตราฐานวิชาชีพ อย่างปลอดภัย รวดเร็ว รวมถึงดูแลผู้ป่วยและญาติให้ได้รับข้อมูล ความรู้ การเสริมพลัง และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

 

ศักยภาพ / บริการ

ให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่แรกรับ ระยะฝากครรภ์ การป้องกันการแท้งบุตร ส่งคลอด จนกระทั่งติดตามหลังคลอด รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำก่อนสมรสและก่อนตั้งครรภ์ การรักษา การตรวจสุขภาพสตรี สตรีวัยหมดประจำเดือน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ