สถาบันหัวใจ

57e935530478820001000006 original

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 2

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10200-1
Hot-line 0 2838 5561(ในเวลาทำการ), 086-9799469(24ชม.)

เวลาทำการ

จันทร์
07.00 น. - 17.00 น.
อังคาร - พฤหัส
07.00 น. - 19.00 น.
ศุกร์
07.00 น. - 16.00 น.
เสาร์
07.00 น. - 12.00 น.
อาทิตย์
07.00 น. - 15.00 น.

ข้อมูลพื้นฐาน – ภาพรวมของหน่วยงาน

สถาบันหัวใจให้การดูแลทางการแพทย์อย่างมืออาชีพสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจทุกราย และผู้ที่มีภาวะความเสี่ยงของโรคหัวใจ  เรามีบริการรักษาแบบครบวงจร ตั้งแต่การรักษาโรคหัวใจทั่วไป จนถึงการผ่าตัดหัวใจ อาทิเช่น การทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ การผ่าตัดเส้นเลือดแดงโป่งพอง สถาบันหัวใจมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจในสาขาต่างๆ ศัลยแพทย์หัวใจ ตลอดจนทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจมาเป็นอย่างดี

 

ขอบเขตการบริการ

การวินิจฉัยอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • การทดสอบสมรรถภาพหัวใจในขณะออกกำลังกาย
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Transesophageal Echocardiography)
 • การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจโดยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
 • การตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบจากความดันโลหิตที่ขาและแขน
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายการตรวจคลื่นหัวใจโดยใช้โดบูตามีนกระตุ้น (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้)
 • การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมง / 48 ชั่วโมง
 • การบันทึกคลื่นหัวใจตามอาการ (Event Recorder)การทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ
 •  

การวินิจฉัยโดยการสวนหัวใจ

 • การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ (การสวนหัวใจ)
 • การฉีดสีดูหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง
 • การฉีดสีดูหลอดเลือดเลี้ยงแขนขา
 • การตรวจหาค่าความดันโลหิตสูง 24 ชั่วโมง


การรักษาหลอดเลือดเลือดหัวใจตีบโดยขยายด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดค้ำยัน (Percutaneous coronary intervention)

การปิดผนังรูรั่วในห้องหัวใจด้านบน (ASD) ด้วยเครื่องมือ

การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวร

การผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การผ่าตัดทางเบี่ยงเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Bypass Grafts, CABG

 

การผ่าตัดลิ้นหัวใจ

การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ (Great Vessels Surgery)

1. การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอก (Thoracic Aortic Surgery)

 • การผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนที่ออกจากหัวใจ (Ascending Aortic Replacement)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนบริเวณคอ (Aortic Arch Replacement)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนหลังในช่องอก (Descending Thoracic Aortic Replacemnt)
 • การผ่าตัดรักษาภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกโป่งพองโดยใช้หลอดเลือดเทียม (Open Thoracic Aortic Repair with Vascular Graft)
 • การผ่าตัดรักษาภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกโป่งพองหรือฉีกขาดโดยใช้หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟท์ (Thoracic Endovascular Aortic Repair; TEVAR)

2. การผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่ที่ไปปอด (Pulmonary Artery Surgery)

 • การผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่ที่ปอดอุดตัน (Pulmonary Artery Thromboendarterctomy)

3. การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้อง (Abdominal Aortic Surgery)

 • การผ่าตัดรักษาภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง (Open Abdominal Aortic Repair with Vascular Graft)
 • การผ่าตัดรักษาภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองโดยใช้หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟท์ (Endovascular Abdominal Aortic Repair; EVAR)

การผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย (Peripheral Vascular Surgery)

 1. การผ่าตัดสำหรับหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Surgery for Peripheral Arterial Diseases)

 • การผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดแดงบริเวณคออุดตัน (Carotid Artery Surgery)
 • การผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดแดงที่ขาอุดตันโดยเชื่อมทางเบี่ยงระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่ในท้องกับหลอดเลือดแดงบริเวณต้นขา (Aorto-femoral Bypass Graft)
 • การผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดแดงที่ขาอุดตันโดยเชื่อมทางเบี่ยงระหว่างหลอดเลือดแดงที่แขนกับหลอดเลือดแดงบริเวณต้นขา (Axillo-femoral Bypass Graft)

 2. การผ่าตัดสำหรับหลอดเลือดดำส่วนปลาย (Surgery for Peripheral Venous Disease)

 • การผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดดำบริเวณขาโป่งพอง (Varicose Vein Surgery)

การผ่าตัดในช่องอก (Thoracic Surgery)

 1. การผ่าตัดในช่องอกส่วนหน้า (Anterior Mediastinal Surgery)

 • การผ่าตัดต่อมไธมัสเพื่อรักษาอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Thymectomy for Myasthenia Gravis)
 • การผ่าตัดเนื้องอกบริเวณต่อมไธมัส (Thymectomy for Thymic Tumor

 2. การผ่าตัดปอด (Lung Surgery)

 • การผ่าตัดช่องอกแบบเปิดเพื่อผ่าตัดปอด  (Open Thoracotomy for Lung Resection)
 • การผ่าตัดปอดโดยใช้การส่องกล้อง  (Video-Assisted Thoracoscopic Surgery; VATS)

การผ่าตัดเชื่อมหลอดเลือดสำหรับฟอกไต (Vascular Access for Hemodialysis)