ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร

5f10040c36e7e408fe0000b2 original

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 5

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10510-11
Hot-line 0 2838 5573

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
08.00-19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
08.00-16.00 น.

ข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวมของหน่วยงาน

ในสถานการณ์ปัจจุบัน โรคระบบทางเดินอาหารและตับเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ศูนย์ทางเดินอาหารของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มุ่งมั่นให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยอุปกรณ์ทันสมัยและแพทย์ที่มีประสบการณ์แก่ผู้ป่วยด้วยปัญหาโรคตับและหรือโรคระบบทางเดินอาหาร

อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษ (Highlight)

1.     Gastroscope กล้องส่องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น
2.     Colonoscope กล้องตรวจและรักษาโรคของลำไส้ใหญ่
3.     Duodenoscope กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน 
4.     Urea Breath Test ใช้ตรวจการติดเชื้อแบคทีเรีย H.pylori

การบริการ

  • ผู้ป่วยโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาโรคทางเดินอาหารและตับ
  • ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  • ตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้
  • ตรวจเชื้อแบคทีเรีย (H.Pylori) ด้วยการตรวจลมหายใจ
  • ให้คำปรึกษาเรื่องการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ

ศักยภาพ / บริการ

1. บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหาร

2. บริการตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ณ ศูนย์ส่องกล้องชั้น 5 เช่น
- Gastroscopy การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
- Colonoscopy การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางลำไส้ใหญ่
- Flexible sigmoidoscopy การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
- Polypertomy การตัดชิ้นเนื้องอกขนาดเล็กในกระเพาะลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็กส่วนต้น โดยผ่านทางส่องกล้องทางเดิน

       อาหาร 
- Management of Gastroscophageal Varices Esophageal band Ligation และ Vaniceal sclerotherapy การ

       รักษาเส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหารโดยการฉีดยาหรือรัดเส้นเลือดขอดโดยผ่านการส่องกล้องทางเดินอาหาร
- PEG (percutaneous endoscopic gastrostomy) การใส่สายให้อาหาร ผ่านหน้าท้องเข้ากระเพาะอาหาร โดยการ

       ส่องกล้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัด
- ERCP การตรวจรักษาท่อน้ำดีผ่านการส่องกล้อง
- Urea Breath Test ใช้ในการตรวจการติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H.Pylori)