ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

57e933b70478820001000003 original

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารมีบุญชั้น 1

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10122-3
Hot-line 0 2838 5689 Fax.02 838 5680

เวลาทำการ

เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพรวมของหน่วยงาน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุและผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน โดยมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจำศูนย์ เพื่อให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษ (Highlight)

  • Defibrilator (เครื่องกระตุกหัวใจ)
  • EKG monitor (เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)
  • CPR Unit (ห้องช่วยฟื้นคืนชีพ)

 ขอบเขตการบริการ

  • การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุ
  • การบริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดูแลบาดแผลอย่างต่อเนื่อง
  • การบริการรับ-ส่งผู้ป่วยไปและกลับจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

บริการ

  • ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน โรคเกี่ยวกับหัวใจ        โรคหลอดเลือดสมอง โรคการติดเชื้อ เป็นต้น
  • ให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและการผ่าตัดภายใต้การดูแลของศัลยแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง