คลินิกหู คอ จมูก

57e9349f0478820001000002 original

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 3

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10320-1
Hot-line 0 2838 5567

เวลาทำการ

จันทร์-อังคาร 07.00-16.00 น. : 17.00-19.00 น.
พุธ - พฤหัสฯ - ศุกร์ 07.00-19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-12.00 น.,13.00-19.00 น.

ภาพรวมของหน่วยงาน

คลินิกหู คอ จมูก ให้บริการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพ และให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางหู คอ จมูก

อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษ

 • กล้อง Fiber optic ดูลำคอ , กล่องเสียง - กล้อง
 • ส่องกล้อง Rigid ดูโพรงจมูก ไซนัส
 • เครื่อง Radio Frequency
 • กล้อง Micro seope ส่องหู ผู้ป่วยสามารถมองเห็นที่จอ Monitor
 • การตรวจการได้ยิน ระดับก้านสมอง โดยเครื่อง ABR
 • การตรวจวัดเสียงสะท้อนในหูเด็กแรกเกิด โดยเครื่อง OAEs
 • การตรวจวัดการทำงานของหูชั้นใน โดยเครื่อง Echo G
 • การตรวจวัดการทำงานของหูชั้นกลาง โดยเครื่อง Tympanogram
 • การตรวจการได้ยิน AG (Audiogram)

ศักยภาพ / บริการ

การให้บริการตรวจรักษา   คลินิก หู คอ จมูก ให้บริการตรวจรักษาโรคต่าง ๆ ดังนี้

 1. ตรวจรักษา วินิจฉัยโรค ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคทาง หู คอ จมูก  ทั่วไปและเฉพาะทาง
 2. ตรวจรักษาโรคทางหู หูอักเสบ ใบหูอักเสบ ซีสต์ใบหู ขี้หูอุดตัน สิ่งแปลกปลอมในหู แก้วหูทะลุ ฝีที่หู มะเร็งในหู ประสาทหูเสื่อม เสียงในหู น้ำในหูไม่เท่ากัน ตะกอนหินปูนในหู ไวรัสลงประสาทหู หูดับ เวียนศีรษะบ้านหมุน
 3. หัตถการ

หัตถการในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางหู

 • การผ่าตัดปะแก้วหู
 • การผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกหูเทียม
 • การผ่าตัดฝังท่อที่แก้วหู
 • การทำ I&D บริเวณหู เพื่อระบายหนองที่เกิดจากการอักเสบติดเชื้อ
 • การทำ Excision Cyst ที่หู
 • การทำ Excision Auricular Cyst
 • การ Clean หู แคะหู ผ่านกล้อง Microscope
 • การเขี่ยสิ่งแปลกปลอมออกจากหู

หัตถการในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางคอ

 • การทำ Fine needle aspiration ที่คอ ก้อนที่ Thyroid ก้อนที่ต่อมน้ำลาย
 • การส่องกล้อง Fiber optic ดูสายเสียง และสิ่งแปลกปลอมติดคอ
 • Removie FB ในคอ เช่น ก้างปลา กระดูกติดคอ
 • Excision ในช่องปาก Mucocle Cyst
 • ผ่าตัดพังผืดใต้ลิ้น (Release Tongue Tie)
 • จี้แผลร้อนใน
 • การดึงจัดกรามให้เข้าที่ ในรายขากรรไกรค้าง
 • I&D ฝีบริเวณด้านนอกคอ
 • การผ่าตัด Tonsil
 • การผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อนและลิ้นไก่
 • การเจาะคอ,เปลี่ยน Tube
 • การผ่าตัด Thyroid
 • การผ่าตัดก้อนที่สายเสียง

หัตถการในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจมูก

 • การจี้ RF ในรายที่โพรงจมูกบวมคัดเรื้อรัง
 • ส่องกล้อง Rigid ดูโพรง Sinus โพรงจมูก
 • การผ่าตัด Sinus
 • การผ่าตัดริดสีดวงจมูก
 • การผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นจมูก (Septoplasty)
 • การทำ Close Reduction ดั้งจมูกหัก
 • จี้ไฟฟ้าห้ามเลือด กรณีเลือดกำเดาไหล
 • การ Stop Bleed โดยการ Packing ในจมูก
 • คลินิกเฉพาะทางภูมิแพ้และ Sine โดยมีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคของโพรงจมูก และภูมิแพ้ ตรวจให้คำปรึกษาและผ่าตัด
 • ทำ RF
 1. โรคภูมิแพ้และไซนัสขั้นสูง บริการตรวจให้คำแนะนำและการผ่าตัดโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านโรคภูมิแพ้และไซนัส

 

 1. การทดสอบการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะด้านการทดสอบการได้ยิน การใช้อุปกรณ์ และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องช่วยฟังโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบการได้ยิน  
 • การตรวจการได้ยิน ระดับก้านสมอง โดยเครื่อง ABR
 • การตรวจวัดเสียงสะท้อนในหูเด็กแรกเกิด โดยเครื่อง OAEs
 • การตรวจวัดการทำงานของหูชั้นใน โดยเครื่อง Echo G
 • การตรวจวัดการทำงานของหูชั้นกลาง โดยเครื่อง Tympanogram
 • การตรวจการได้ยิน AG (Audiogram) 
 1. คลินิกเฉพาะทาง
 • โรคเวียนศีรษะ/น้ำในหูไม่เท่ากัน โดยมีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคเวียนศีรษะ น้ำในหูไม่เท่ากัน ระบบการทรงตัว ระบบหูชั้นใน โรคประสาทหูเสื่อม โรคตะกอนหินปูนในหูหลุด และรักษาการได้ยินที่ลดลง
 • โรคเกี่ยวกับทางคอและช่องปาก เช่น นอนกรน คออักเสบ Tonsil อักเสบ โพรงจมูกอักเสบ ติ่งเนื้อที่สายเสียง ก้อนที่คอ มะเร็งหลังโพรงจมูก ต่อมน้ำเหลืองโตอักเสบ โรคระบบทางเดินหายในส่วนบน สิ่งแปลกปลอมในคอ เช่น ก้างปลาติดคอ กระดูกติดคอ โรคกรดไหลย้อน หรือ GERD โรคทางช่องปาก แผลในปาก Cyst ลิ้นและเหงืออักเสบ พังผืดใต้ลิ้น กล่องเสียงอักเสบ สายเสียงอัมพาต โรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบ MUMP ขากรรไกรค้าง ก้อนที่ต่อม Thyroid และโรค Thyrordism
 • คลินิกเฉพาะทางโรคนอนกรน โดยมีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคนอนกรน ให้คำปรึกษา ตรวจและผ่าตัดแก้ไขนอนกรน
 • คลินิกเฉพาะทางโรคทาง Head and Neck โดยมีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง Head and Neck ตรวจและให้คำปรึกษา ผ่าตัด เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำลาย มะเร็งที่ลิ้น มะเร็ง Nasopharynx มะเร็งกล่องเสียง
 • คลินิกแก้ไขการพูด โดยมีนักฝึกพูดกายภาพสายเสียง รับแก้ไขการพูดในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการพูดช้า เด็กที่พูดไม่ชัด ผู้ที่ผ่าตัดสายเสียง ผู้ที่มีเสียบแหบเรื้อรัง และผู้ที่ผ่าตัดสมองที่ต้องเริ่มฝึกพูดใหม่