แผนกพัฒนาเด็กเล็ก

593a547c36e7e41b2000008c original

สถานที่ตั้ง

อาคารเสริมคุณหลุยส์เวย์ชั้น2 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 02-838-5555 ต่อ 40200-1 สายตรง 02-838-5504

เวลาทำการ

เวลาเปิดบริการ 06.30 - 18.30 ทุกวัน เว้นวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อมูลพื้นฐาน - ภาพรวมของหน่วยงาน

ให้บริการรับเลี้ยงเด็ก ดูแลเด็กอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต มีพัฒนาการที่สมวัย ดูแลเอาใจใส่ดุจดั่งคนในครอบครัว มอบความรัก ความอบอุ่น เน้นความสะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมพื้นฐานสำคัญด้านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ พัฒนาร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และสติปัญญา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่วันเรียนและผู้ปกครองเชื่อมั่น ไว้วางใจ มานานกว่า 30 ปี

 

ขอบเขตการบริการ

บริการรับฝากเลี้ยงเด็กประจำแบบไป-กลับ 

อายุ 2 เดือน - 3 ปี 6 เดือน

 

อื่นๆ

  • ผู้ปกครองที่สนใจฝากเลี้ยง และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม / จองฝากเลี้ยงล่วงหน้า กรุณาติดต่อที่แผนกพัฒนาเด็กเล็กด้วยตนเอง