ศูนย์บริการสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น1

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10164-3
Hot-line 0 2838 5405

เวลาทำการ

ทุกวัน 08.00 - 18.00 น.

ภาพรวมของหน่วยงาน

บริการให้ข้อมูลและประสานงานด้านการใช้สิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ

 

ขอบเขตการบริการ

  • สิทธิประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (บริษัทเอกชน) ที่ก่อตั้งในประเทศไทย
  • สิทธิ พรบ.ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
  • สิทธิเบิกค่าล้างไต กรมบัญชีกลาง ประกันสังคม ข้าราชการ กทม.
  • สิทธิเบิกประกันสังคมทันตกรรม
  • สิทธิเบิกผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (UCEP) มาตรา7 (Non-UCEP)

 

ศักยภาพและการบริการ

  1. ให้บริการตรวจสอบสิทธิและเบิกสิทธิประกัน ในรายที่ตรวจสอบจากระบบไม่พบ มีการโทรประสานงานกับบริษัทประกันโดยตรง
  2. ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลเรื่องการใช้สิทธิประกัน พรบ. UCEP, Non-UCEP แก่ผู้รับบริการ
  3. ตรวจสอบสิทธิทำ Pre-arrangement ก่อนทำหัตถการและโทรศัพท์แจ้งผู้ป่วยให้ทราบผล
  4. จัดส่งเอกสารการใช้สิทธิและข้อมูลทางการแพทย์ที่ผ่านการตรวจสอบจากพยาบาลให้กับบริษัทประกัน
  5. ติดตามผลการพิจารณาของประกันในวันกลับบ้าน และแจ้งผู้รับบริการรับแ

หมายเหตุ

ไม่ครอบคลุมกองทุนทดแทน และประกันสุขภาพต่างประเทศ