Program bmi icon

Body Mass Index

Body Mass Index (BMI) มีสูตรการคำนวณ = น้ำหนักตัว[Kg] / (ส่วนสูง[m] ยกกำลังสอง) สูตรคำนวณเหมาะสำหรับใช้ประเมินผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ประโยชน์ของการวัดค่า BMI เพื่อดูอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ตรวจสอบภาวะไขมันและความอ้วน ดังนั้นการทำให้ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพในระยะยาว

  • ต้ำหนัก ต่ำกว่าเกณ = <18.5
  • น้ำหนัก ปกติ = 18.5–24.9
  • น้ำหนัก อ้วน = 25–29.9
  • น้ำหนัก เกินพิกัด = 30 หรือมากกว่า


กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อบันทึกผลค่ะ.