ห้องประชุม / สัมมนา

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เปิดบริการห้องจัดสัมมนา บรรยายหรือประชุม สำหรับองค์กร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลภายนอกทั่วไป

 

 

อาคารรวมจิตเพียรธรรม

  • ห้องประชุมใหญ่                          ความจุ 500 คน
  • ห้องประชุม 1                              ความจุ 50  คน
  • ห้องประชุม 2                              ความจุ 50  คน
  • ห้องประชุม 3                              ความจุ 15  คน
  • ห้องประชุม 4                              ความจุ 15  คน

** หมายเหตุ: รวมอุปกรณ์โสตฯ ยกเว้นป้ายอักษร **

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

แผนกเลขานุการและธุรการ โทร. 0 2838-5555 ต่อ 51104 - 5 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.)