ตารางมิสซา / เวลาส่งศีล

 

วัดพระจิตเจ้า

  • จันทร์ - ศุกร์    เวลา        08.30 น.      ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ศุกร์ต้นเดือน    เวลา        12.20 น.

 

วัดน้อย ชั้น 24

  • อาทิตย์          เวลา        09.00 น.

 

เวลาส่งศีลผู้ป่วยใน

  • เริ่ม              เวลา         07.00 น. เป็นต้นไป     

 

*** กรณีต้องการรับศีลเจิมผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่  ฝ่ายจิตตาภิบาล โทร. 02-838-5555 ต่อ 11828 ***