จากใจผู้ใช้บริการ

แผนกห้องอาหาร มาลี เลิกสันเที่ยะ, วันเพ็ญ มากเกิด พูดเพราะ บริการดี

 

ขอขอบคุณทีมพยาบาลทุกท่าน และผู้ช่วยพยาบาลทุกท่านที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นอย่างดี เป็นกันเองกับผู้ป่วยและญาติ และให้ข้อแนะนำในการดูแลผู้ที่กลับบ้าน และขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับ 

พยาบาลกุสุมา สิทธิลาภ สอนการสวนปัสสาวะให้ได้อย่างละเอียด
และถูกต้องตามหลักการพยาบาลจนญาติสามารถปฏิบัติได้ และนำไปใช้ที่บ้านได้

พยาบาลสุภัทรา พระสว่าง ให้คำแนะนำการใช้ออกซิเจน การวัดความดันโลหิตที่ถูกต้องให้แก่ญาติเป็นอย่างดี
ยิ้มแย้มแจ่มใจ อัธยาศัยดี ขอชื่อชมทีมพยาบาลและทีมผู้ช่วยที่มีอัธยาศัย ยิ้มแย้มแจ่มใสในขณะปฏิบัติหน้าที่

 

พทมวรรณ แก้วกระจ่าง
(ญาติผู้ป่วย)