ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เปิดให้บริการส่งยาถึงบ้าน สำหรับผู้รับบริการที่ไม่สะดวกเข้าพบแพทย์

26/03/2020

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้จัดช่องทางการให้บริการส่งยาถึงบ้านในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อไวรัส COVID-19 เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวกขึ้น ส่งเสริมมาตรการ Stay at home และถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการเฝ้าระวังของโรงพยาบาล โดยมีขั้นตอนดังนี้

ผู้รับบริการที่รับยาประจำ และไม่ประสงค์เข้ามาพบแพทย์ (Medicine Delivery)

 1. ผู้รับบริการติดต่อมาที่ศูนย์ สถาบัน และคลินิก เพื่อแจ้งความประสงค์ขอชื้อยาประจำ
 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ สถาบัน คลินิกทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติการรักษา ติดต่อประสานงานกับแพทย์เจ้าของไข้  
 3. แพทย์โทรกลับเพื่อให้คำปรึกษา แจ้งรายละเอียดและให้ข้อมูลทางการรักษา
 4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ สถาบัน คลินิก ประสานแผนกการตลาดเพื่อติดต่อผู้รับบริการเรื่องการจัดส่ง การแจ้งยอดค่าบริการ และการนำส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง Line หรือ FB messenger ของโรงพยาบาล
 5. แผนกการตลาด รับยืนยันการชำระเงินจากผู้รับบริการ พร้อมหลักฐานยินยอมจัดส่งยาทางไปรษณีย์  รวบรวมส่งต่อแผนกการเงินออกใบเสร็จรับเงิน และเบิกยา เพื่อจัดส่งให้ผู้รับบริการผ่านไปรษณีย์ไทย ด้วยระบบ EMS และแจ้งหมายเลขพัสดุ
  • กรณีชำระเงินก่อนเวลา 12.00 น. จัดส่งให้เช้าวันรุ่งขึ้น
  • หากชำระเงินหลังเวลา 12.00 น. จัดส่งให้อีก 1 วันถัดไป ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นำส่งให้ในวันทำการ

ผู้รับบริการที่รับยาประจำ และไม่ประสงค์เข้ามาพบแพทย์ แต่ต้องการมารับยาและชำระเงินเองโดยไม่มาติดต่อที่คลินิก (Medicine Drive Thru)

 1. ผู้รับบริการติดต่อมาที่ศูนย์ สถาบัน และคลินิก เพื่อแจ้งความประสงค์ขอชื้อยาประจำ
 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ สถาบัน คลินิกทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติการรักษา ติดต่อประสานงานกับแพทย์เจ้าของไข้  
 3. แพทย์โทรกลับเพื่อให้คำปรึกษา แจ้งรายละเอียดและให้ข้อมูลทางการรักษา
 4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ สถาบัน คลินิก ประสานแผนกการเงิน เพื่อติดต่อผู้รับบริการเรื่องวันและเวลาในการเข้ามารับยา
 5. แผนกการเงิน รับชำระเงิน พร้อมจัดส่งยาให้กับผู้รับบริการในจุด Drive Thru (ลานหน้าห้องฉุกเฉิน อาคารร้อยปีบารมีบุญ)

ยอดค่าบริการที่ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

ประเภทยาที่ไม่สามารถจัดส่งให้ผู้รับบริการ ได้แก่ ยาที่ต้องแช่ตู้เย็น, ยาน้ำแบบขวด, ยาวัตถุออกฤทธิ์จิตประสาท, ยาฉีดและอาหารเสริมทางการแพทย์ (นมต่างๆ)