ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

เมื่อนาม “เซนต์หลุยส์” ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อสถานีรถไฟฟ้า

09/02/2021

 

 

เมื่อนาม “เซนต์หลุยส์” ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อสถานีรถไฟฟ้า

.

8 กุมภาพันธ์ 2021 เป็นวันเปิดทดลองใช้สถานีรถไฟฟ้าเซนต์หลุยส์ อย่างเป็นทางการ โดยสถานีเซนต์หลุยส์นี้ ตั้งอยู่บริเวณซอยสาทร 11 กึงกลางระหว่างสถานีช่องนนทรี และสถานีสุรศักดิ์ ซึ่งเดิมหนดเป็นสถานีในโครงการของรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม นับตั้งแต่เปิดบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 1999 หรือเมื่อ 22 ปีก่อน ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าสถานีศึกษาวิทยา การดำเนินการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2019 แล้วเสร็จในปี 2021 ใช้เวลาประมาณ 2 ปี

 

คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์กล่าวว่า ส่วนหนึ่งของการพิจารณาทบทวนชื่อสถานีรถไฟฟ้า BTS จากชื่อ “ศึกษาวิทยา” มาเป็น “เซนต์หลุยส์” เป็นตามคำแนะนำของ คุณหมอคำนวณ อึ้งชูศักดิ์ แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชื่ยวชาญในด้านระบาดวิทยา ที่ปรึกษาด้านวิชาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคุณหมอเป็นคาทอลิกด้วย ท่านได้ยกเป็นเด็นเพื่อร่างจดหมายถึงผู้เกี่ยวข้อง ประการแรก ด้วยเหตุผลด้านความเหมาะสมในการตั้งชื่อสถานีตามแนวทางของกระทรวงคมนาคม ให้ใช้ชื่อ “ย่าน” แทนชื่อถนน ด้วยเหตุผลนี้ “เซนต์หลุยส์” จึงมีความเหมาะสมเพราะประชาชนทุกคนรู้ว่าบริเวณนี้คือ่ย่านชุมชนเซนต์หลุยส์ ซึ่งมีสถานที่สำคัญได้แก่ วัดเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เป็นต้น ซึ่งมีผู้สัญจรไปมาในแต่ละวัน กระทั่งชื่อซอยยังเรียกว่า เซนต์หลุยส์

 

ประการที่สอง การใช้ชื่อ “เซนต์หลุยส์” จะถือเป็นประวัติศาสตร์ให้ชาวกรุงเทพมหานคร และสร้างคุณค่าความหมายที่ลึกซึ่งสำหรับจิตใจของคริสตชนไทยจำนวนมาก อันเป็นการแสดงถึงความผูกผันที่แน่นแฟ้นระหว่างชาวกรุงเทพมหานครและคริสตชนไทยโดยเฉพาะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นมหานครของโลกที่ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และจิตใจของผู้คน

 

 

 

ด้วยเหตุนี้ 4 องค์กรคาทอลิกในระแวกชุมชนเซนต์หลุยส์ โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม ในนามวัดเซนต์หลุยส์ คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ในนามโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ศ.กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร ในนามวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และ เซอร์ คาโรลีน สมศรี พันวิลัย ในนามโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จึงทำหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2019 จนเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนชื่อสถานีรถไฟฟ้าและสำเร็จมาเป็น “เซนต์หลุยส์” ในปัจจุบัน

.

คุณเพ็ญศิริ เกียรติบุตร หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า “ดีใจที่มีสถานีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกว่าเดิมมาก และยังมีชื่อเดียวกับโรงพยาบาล ทำให้อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นให้กับผู้ที่ต้องมาใช้บริการที่โรงพยาบาล รวมทั้งบุคลากรโรงพยาบาลและองค์กรใกล้เคียงด้วย สำหรับทางแผนกเองจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เส้นทางการมาโรงพยาบาลด้วยรถไฟฟ้าจากเดิมเป็นสถานีสุรศักดิ์ มาเป็นสถานีเซนต์หลุยส์ โดยเมื่อถึงสถานีสามารถออกได้ที่ทางออกหมายเลข 2 เพื่อเดินทางมายังโรงพยาบาล”

 

 

สำหรับนาม “เซนต์หลุยส์” มาจาก นักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส

(ฉลองวันที่ 25 สิงหาคม)

.

ท่านเกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 1214 พระราชบิดาของพระองค์คือ พระเจ้าหลุยส์ ที่ 8 พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่า พระนางบลองช์ แห่ง กาสตีย์ พระเจ้าหลุยส์ ที่ 9 ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่เมื่อยังทรงพระชนมายุได้เพียง 11 ชันษา เท่านั้น เนื่องด้วยพระราชบิดาของพระองค์สิ้นพระชนม์ ในปี ค.ศ. 1226 ด้วยเหตุนี้ ในระหว่างที่พระเจ้าหลุยส์ ที่ 9 ยังทรงพระเยาว์ พระราชมารดาของพระองค์ผู้เปี่ยมด้วยความปรีชาสามารถ จึงทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นเวลา 10 ปี ยังผลให้ประเทศฝรั่งเศสเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง กษัตริย์หลุยส์ที่ 9 ทรงสมรสกับ พระนางมาร์เกอริต แห่ง โปรวองซ์ เมื่อทรงพระชนมายุได้ 19 ชันษา และมีบุตรธิดาด้วยกัน 10 พระองค์ ตลอดพระชนมายุของพระองค์ พระองค์ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะ สามี และ พ่อของลูก

พระเจ้าหลุยส์เติบโตมาภายใต้การอบรมสั่งสอนของแม่ที่ปลูกฝังลูกให้มีความเชื่อความศรัทธาในศาสนาอย่างลึกซื้ง พระองค์ไม่เคยลืมคำสั่งสอนของแม่ที่ว่า “แม่ปรารถนาจะเห็นลูกตายที่แทบเท้าของแม่เสียยังดีกว่า เห็นลูกทำบาปหนักแม้แต่ประการเดียว” พระเจ้าหลุยส์อุทิศเวลาในการไปร่วมพิธีมิสซาวันละสองครั้ง และใช้เวลาในการสวดภาวนาเฝ้าศีลมหาสนิทนานนับชั่วโมงทุกวัน นอกจากนี้ยังทรงบำเพ็ญกิจกรรมในการใช้โทษบาปเสมอๆ พระเจ้าหลุยส์เป็นผู้เริ่มธรรมเนียมในการย่อเข่าแสดงความเคารพอย่างสูงในบทข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเจ้า ตอนที่กล่าวว่า “ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า” และการย่อเข่าในเวลาอ่านที่ข้อความจากพระวรสารที่กล่าวการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูด้วยเช่นกัน พระเจ้าหลุยส์ไม่ใช่ผู้ที่มุ่งแสวงหาความสะดวกสบายใส่ตัวเอง ตรงกันข้ามพระองค์ใส่ใจในคนจน และ บรรดาผู้ตกทุกข์ได้ยากในรูปแบบต่างๆ พระองค์จัดตั้งโรงพยาบาลหลายแห่งเพื่อผู้ป่วย นอกจากนี้ยังจัดสร้างสถานที่อุปการะคนตาบอด และ สถานฟื้นฟูจิตใจหญิงโสเภณี พระองค์จัดตั้งโรงทานสำหรับเลี้ยงอาหารคนยากจน และ สถานที่บำบัดรักษาคนเป็นโรคเรื้อน นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเปลี่ยนแปลงระบบการตัดสินคดีความ ให้มีการให้การของพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ และ อนุญาตให้มีการอุทรณ์คดีด้วยการยื่นเรื่องมาร้องขอความยุติธรรมจากพระองค์ได้โดยตรง อันเป็นองค์อุปถัมภ์ของ 4 องค์กรเซนต์หลุยส์

.

ข้อมูลโดย: หนังสือพิมพ์อุดมสาร รายสัปดาห์

ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2021

https://bit.ly/36VdBBQ

.

#BTS #สถานีเซนต์หลุยส์ #ที่มาของชื่อสถานี

#SaintLouisHospital #โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

-------------------------------------------------

ติดตามข่าวสาร แพคเกจและโปรโมชั่น จากทางโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้ที่

Facebook: http://bit.ly/2muWodu
Youtube: http://bit.ly/2R39ZoP
Line: http://bit.ly/2nLbuMh
Instagram: http://bit.ly/36DNBJm
Website: http://www.saintlouis.or.th