ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ

01/07/2020

 

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษในวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และได้อำนวยประโยชน์ด้านวิชาการแก่มหาวิทยาลัย สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 ท่าน 

ซึ่ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธ์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ คณะเซอร์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ได้มอบดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการอีกด้วย