ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

[FAQ] ถาม-ตอบ คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 

Q: ข้อมูลวันเวลาที่ท่านจะได้รับการฉีดวัคซีนที่ทางโรงพยาบาลแจ้งให้ทราบมาจากไหน?
A: วันเวลาที่ท่านจะได้รับการฉีดวัคซีน ที่ทางโรงพยาบาลแจ้งให้ทราบนั้น จะเป็น วันเวลาที่ปรากฎในแอพฯหมอพร้อม ซึ่งอาจเกิดจากการที่ท่านได้เข้าไปลงทะเบียนด้วยตัวของท่านเอง หรือจากการที่โรงพยาบาลลงให้กับท่านซึ่งเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือ ป่วยด้วยโรคที่ถูกระบุไว้ 7 โรค หรือ ผ่านทางแบบฟอร์มการลงทะเบียนของโรงพยาบาลจาก Website และ Facebook ของโรงพยาบาล หรือจากการที่ท่านได้มาแสดงเจตจำนงโดยการลงข้อมูลไว้ที่โรงพยาบาลด้วยตัวท่านเอง

 


Q: กรณีที่ข้อมูลที่โรงพยาบาลแจ้งกลับไปไม่ตรงกับที่ท่านได้ระบุไว้เกิดจากอะไร?
A: 1.กรณีลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มของโรงพยาบาล อาจเป็นเพราะวันเวลาที่ท่านระบุไว้ถูกจองเต็มก่อนแล้ว ซึ่งทางโรงพยาบาล ได้เลือกวันเวลาที่ยังว่างที่ใกล้กับวันที่ท่านระบุมากที่สุด 
     2.กรณีที่ท่านลงทะเบียนผ่านแอพฯหมอพร้อม อาจเป็นเพราะในช่วงแรกของการใช้งานในระบบหมอพร้อม โรงพยาบาลไม่สามารถทราบได้ว่าท่านมี สถานที่ และวันเวลาของการฉีดวัคซีนในหมอพร้อมอยู่ก่อนแล้วในกรณีนี้ ท่านสามารถติดต่อกับทางโรงพยาบาลโดยตรงได้

 


Q: ลงทะเบียนผ่านโรงพยาบาลแล้วแต่ทำไมยังไม่ได้รับการแจ้งกลับ?
A: อาจเกิดจากข้อมูลของท่านมีความไม่ถูกต้องซึ่งที่พบบ่อย คือ หมายเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง หรือ ในแอพฯหมอพร้อม มีข้อมูลแสดงว่า ท่านมีสถานที่ วันเวลาของการฉีดวัคซีนอยู่แล้วที่โรงพยาบาลอื่น ซึ่งทางโรงพยาบาลจะไม่ดำเนินการต่อ ยกเว้นท่านยังประสงค์จะรับการฉีดกับทางโรงพยาบาล ในกรณีนี้ ท่านสามารถติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง
* ซึ่งโรงพยาบาลจะแจ้งกลับไปยังท่านทาง SMS และบน Website ของโรงพยาบาล (สถานะการจองการฉีดวัคซีน)

 


Q: ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอพฯหมอพร้อมหรือแบบฟอร์มการลงทะเบียนของโรงพยาบาล แต่ทำไมได้รับข้อมูลแจ้งกลับการฉีดวัคซีนจากทางโรงพยาบาล? 
A: อาจเป็นเพราะหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเคยเป็นหมายเลขของผู้รับบริการของโรงพยาบาลท่านอื่นมาก่อน ในกรณีนี้ หากท่านกรอกหมายเลขหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเพื่อตรวจสอบข้อมูล จะไม่พบว่ามีข้อมูลปรากฏ

 


Q: อยากเปลี่ยนข้อมูลการนัดหมายการฉีดวัคซีนต้องทำอย่างไร?
A: ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการนัดหมายการฉีดวัคซีนของท่านใน แอพฯหมอพร้อม ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องแจ้งกับทางโรงพยาบาล 

 


Q: กลุ่มบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนไว้แล้วต้องทำอย่างไร?
A: สำหรับผู้ที่อายุต่ากว่า 60 ปี และไม่ได้ป่วยด้วยโรค 7 โรค ที่ได้ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มของโรงพยาบาล ขอให้ท่านตรวจสอบกับ แอพฯหมอพร้อม ว่าข้อมูลของท่านถูกแสดงไว้หรือยัง เมื่อทางภาครัฐเปิดบริการตรงจุดนี้