ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ร่วมฉลองครบ 325 ปี การก่อตั้งคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย

17/02/2021

 

 

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2021 อธิการิณีมารี เซเวียร์ โรซาร์พิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำทรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และทีมแพทย์-พยาบาล ทีมบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองครบ 325 ปี การก่อตั้งคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดงานฉลอง 325 ปี ของการก่อตั้งคณะ โดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 9.30 น. ซึ่งมีฯพณฯ พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ฯพณฯ พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ฯพณฯ พระอัครสังฆราชและพระสังฆราชทุกสังฆมณฑล คณะสงฆ์ อธิการและอธิการิณีเจ้าคณะนักบวช แพทย์ พยาบาล ครู ผู้ร่วมงาน ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าพร้มมกับคณะเซอร์

 

 

ย้อนกาลเวลากลับไปเมื่อปลายศตวรรษที่ 16 ใน ค.ศ.1694 คุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ขณะอายุ 30 ปีท่านเป็นพระสงฆ์พื้นเมือง ได้รับการโยกย้ายให้เป็นเจ้าอาวาส ที่เลอเวส์วิลล์ ลา เชอนารด์หมู่บ้านเล็กๆ ในสังฆมณฑลชาร์ตรท่านเป็นผู้เห็นความจริงในสถานการณ์ของยุคสมัยความจริงนั้นก็คือ ประชาชนติดโรคระบาด ประชาชนถูกทอดทิ้ง ท่านจึงลงมือช่วยเหลืออย่างจริงจัง

เมื่อตระหนักว่างานนี้ไม่สามารถกระทำได้ตามลำพัง ท่านจึงหาผู้ช่วยคือแมร์มารี อานน์ เดอ ติยี และหญิงสาวชาวนา 4 คน ท่านและแมร์มารี อานน์ เดอ ติยี ช่วยกันถ่ายทอดความรู้ และอบรมหญิงทั้งสี่ หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งพระวรสาร บนพื้นฐานของความไว้วางใจในพระเจ้า รับใช้พระศาสนจักร และรับใช้เพื่อนมนุษย์ เหมือนปฏิบัติต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเอง จึงเป็นที่มาของพระพรพิเศษของคณะ ในงานด้านการศึกษา รักษาพยาบาล และงานแพร่ธรรม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านผู้คนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งฝ่ายจิตวิญญาณ ฝ่ายกาย และการประกอบอาชีพกระทั่งใน ค.ศ. 1700 คุณพ่อได้เปิดโรงเรียนแห่งแรกขึ้น

 

 

กิจการเหล่านี้ได้ขยายและเจริญขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงทุกวันนี้ ตามจิตตารมณ์ที่คุณพ่อได้อบรมให้ลูก ๆ ของท่านดำเนินชีวิตตามความจริง ปัจจุบัน คณะฯ มีสมาชิกอยู่ทั่วโลก 4,246 คนใน 598 แห่ง39 ประเทศกระจายอยู่ใน 5 ทวีปสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย สำหรับในประเทศไทย มีสมาชิกจำนวน 212 คน ทำงานใน 11 สังฆมณฑล

คณะเซอร์ตระหนักดีว่า คณะยังคงอยู่ได้จนทุกในวันนี้ ก็เพราะพระอารักขญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับการประทับอยู่และความซื่อสัตย์มั่นคงของพระองค์ ในชีวิตและพันธกิจของสมาชิกทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน