แกลอรี่

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มอบแผงกั้นใหักับสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

22/02/2019