แกลอรี่

นักเรียนโรงเรียนวัดช่องนนทรี ร้องเพลงให้กับผู้สูงอายุที่แผนกสิริอายุ 3B โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

21/02/2019