แกลอรี่

ตัวแทนบุคลากรจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เข้าคำนับพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เนื่องในโอกาสวันพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่

23/12/2018