แกลอรี่

คณะเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์กรมเจ้าท่า และ China Maritime Safety Administration เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

08/11/2018