แกลอรี่

พิธีเสกและเปิดศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

05/11/2018