แกลอรี่

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

10/08/2018