แกลอรี่

แมร์มารีย์ กอแรตตี ลี มหาอธิการิณี คณะภคินีเซนต์ปอลเดอ ชาร์ตร เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

29/06/2018