แกลอรี่

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์

16/04/2018