แกลอรี่

ออกหน่วยปฐมพยาบาลสำหรับผู้มาร่วมในงานพระราชพิธี

27/10/2017