แกลอรี่

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

11/08/2017