แกลอรี่

กิจกรรมวันแม่ ณ ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ (บ้านลำไทร)

10/08/2017