แกลอรี่

ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ให้แก่พนักงานบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด, บริษัท ไบเออร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทโคเวสโต (ประเทศไทย) จำกัด (บางปู)

12/07/2017