บทความสุขภาพ
Feed

การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

14 May 2021

 

 

 

เตรียมร่างกาย
• ไม่อดนอน, พักผ่อนให้เพียงพอ
• เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ต้องไม่มีอาการไข้หรืออาการเจ็บป่วย
• สองวันก่อนฉีดและหลังฉีด งดออกกำลังกายหนัก

 

แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนฉีด
• โรคประจำตัว
• ประวัติการแพ้ยา
• การตั้งครรภ์
• ข้อมูลอื่นๆ ที่แพทย์ควรทราบ

 

จุดบริการฉีดวัคซีน ห้องประชุมรวมจิต ชั้น 1 อาคารรวมจิตเพียรธรรม (อาคารจอดรถ)


• เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงสำหรับลงทะเบียน
• กรุณาเดินทางไปถึงจุดให้บริการวัคซีน ก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 30 นาที

 


• วันที่ฉีดควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี
• ฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัดและหลีกเลี่ยงการใช้แขนข้างที่ฉีดยกของหนักสองวัน
• หลังฉีดแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้นั่งพักรอดูอาการ 30 นาที
• หากมีไข้หรือมีอาการปวดเมื่อยหลังการฉีด สามารถทานพาราเซตามอลขนาด 500 มก. และควรทานยาห่างกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

 

ข้อควรระวัง
• การฉีดวันซีนป้องกัน Covid-19 ควรห่างกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 4 สัปดาห์
• ผู้ที่ต้องทานยาละลายลิ่มเลือด ให้ทานตามปกติ แต่หลังการฉีดวัคซีน ให้กดตรงตำแหน่งที่ฉีดประมาณ 1-2 นาที

 

ข้อมูลโดย: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข