บทความสุขภาพ
Feed

เช็คลิสต์ อาการที่ควรตรวจ Sleep Test

31 March 2021

 

การตรวจการนอน Sleep Test เป็นการตรวจเพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายระหว่างนอนหลับ เช่น ระบบการหายใจ ระดับออกซิเจนในเลือด การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และกล้ามเนื้อ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นขณะหลับด้วย โดยการตรวจการนอน Sleep Test จะช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 


นอนหลับไม่ดีจนต้องตรวจการนอน Sleep Test เกิดจากอะไรบ้าง?
• พฤติกรรมทั่วไป เช่น เข้านอนไม่เป็นเวลา อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม มีเสียงดังหรือแสงสว่างรบกวน ดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนก่อนเข้านอน ความเครียด เป็นต้น
• เป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับ ทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ส่งผลระยะยาวทั้งต่อร่างกายและสุขภาพจิต หากปล่อยไว้นานอาจทำให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ รวมถึงเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดสมองตีบ หรือแตก ทำให้เกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้
เมื่อไรจึงควรตรวจการนอน Sleep Test?
ปัญหานอนไม่หลับสามารถแก้ไขด้วยตัวเองในเบื้องต้น แต่ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ หากมีอาการต่อไปนี้
• นอนไม่หลับมากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลานานกว่า 3 เดือน
• นอนไม่หลับจนส่งผลต่อสุขภาพ กิจวัตรประจำวัน และการทำงาน
กลุ่มที่ควรเข้ารับการตรวจการนอน Sleep Test
• ผู้ที่นอนกรนดังผิดปกติ 
• ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าปกติ
• ผู้ที่ง่วงนอนตอนกลางวันมากผิดปกติ
• ผู้ที่หายใจลำบากและสงสัยว่าจะหยุดหายใจขณะหลับ
• ผู้ที่มีพฤติกรรมการนอนผิดปกติ เช่น นอนกัดฟัน ปัสสาวะรดที่นอน นอนละเมอ นอนกระตุก สะดุ้งตื่นเป็นประจำ เป็นต้น
• ผู้ที่ป่วยเป็นโรคต่างๆ เช่น หัวใจวาย ไตวาย ความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน และต้องการตรวจดูการขาดออกซิเจนขณะนอนหลับ
• ผู้ที่แพทย์วินิจฉัยว่าอาจมีภาวะชักขณะนอนหลับหรือเป็นโรคลมหลับ (Narcolepsy)
• ผู้เข้ารับการตรวจควรพบแพทย์เฉพาะทางด้านโรคการนอนหลับโดยตรง เพื่อสอบถามประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนและหลังการตรวจการนอน Sleep Test เพื่อพิจารณาทางเลือก ในการตรวจและรักษาแบบต่าง ๆ

 

ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาควรพาคนที่นอนด้วยมาพบกับแพทย์เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการนอนของผู้เข้ารับการตรวจเพิ่มเติม เนื่องจากพฤติกรรมบางอย่างผู้ที่นอนด้วยจะสามารถให้รายละเอียดได้ดีกว่าผู้ที่มีปัญหาการนอนหลับ

 

หากมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sleep Test สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คลินิก หู คอ จมูก ชั้น 3 อาคารร้อยปีบารมีบุญ โทร 0 2838 5555 ต่อ 10320-1
แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 เสริมคุณ - หลุยส์เวย์ โทร 0 2838 5555 ต่อ 40100-1, 40120-1