บทความสุขภาพ
Feed

ภาวะหัวใจล้มเหลว

18 September 2017

 

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) หมายถึง ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ตามที่ต้องการ

 

ชนิดของภาวะหัวใจล้มเหลว  มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ

 1. หัวใจห้องขวาล้มเหลว หัวใจห้องขวาจะรับเลือดจากร่างกายแล้วสูบฉีดไปยังปอดเพื่อฟอกเลือด หากหัวใจห้องขวาล้มเหลวจะทำให้เกิดอาการบวมของเท้า 
 2. หัวใจห้องซ้ายล้มเหลว   หัวใจห้องซ้ายจะรับเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดและจะสูบฉีดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย หัวใจห้องนี้จะแข็งแรงกว่าหัวใจห้องอื่นๆ หากหัวใจห้องนี้ล้มเหลว  ร่างกายจะไม่สามารถสูบฉีดเลือด ทำให้เลือดคั่งในปอดเกิดภาวะที่เรียกว่า น้ำท่วมปอด   นอกจากนั้นยังทำให้เกิดอาการบวมที่เท้า

 

สาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลว
เมื่ออายุมากขึ้นการบีบตัวของหัวใจก็จะลดลง  หากมีภาวะที่ทำให้หัวใจทำงานมากขึ้นหรือมีการสูญเสียความสามารถในการบีบตัวของหัวใจก็จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่ 

 1. หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ ผู้ป่วยมักจะมีประวัติเจ็บ และแน่นหน้าอกมาก่อน   เมื่อเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ กล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอย่างเพียงพอ สำหรับผู้ที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบตันอย่างเฉียบพลัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและตายไปบางส่วน หากบริเวณที่ตายกินบริเวณกว้าง  ก็อาจจะเกิดหัวใจวายเฉียบพลัน
 2. กล้ามเนื้อหัวใจเอง ได้แก่ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจเอง (Cardiomyopathy) การติดเชื้อของกล้ามเนื้อหัวใจ  กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง  

 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ  ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวในอนาคต ได้แก่ 

 1. การสูบบุหรี่
 2. การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
 3. การขาดการออกกำลังกาย
 4. ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน (อ้วน) 

 

การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะที่มีการทำลายกล้ามเนื้อหัวใจอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมากพอจึงเกิดอาการของหัวใจวายโปรดจำไว้ว่าการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวไม่ใช่การรักษา แล้วหายขาด การรักษาเป็นการปรับให้ร่างกายสู่สมดุล ผู้ป่วย จะมีอาการดีขึ้น ผู้ป่วยจำเป็นต้องร่วมมือในการรักษาโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิต หลักในการรักษามีดังนี้                  

 1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิต
 2. การใช้ยารักษา
 3. การดูแลเรื่องอาหาร
 4. การใส่เครื่องมือเพื่อควบคุมการเต้นของหัวใจ

 

การป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว
โรคหัวใจเมื่อเป็นแล้วมักจะรักษาไม่หาย ดังนั้นการป้องกันก่อนเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว น่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด

 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ เช่น การออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ หลีกเลี่ยงอาหารมันๆ อาหารเค็ม รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  ไม่เครียด งดการสูบบุหรี่ จำกัดการดื่มสุรา
 2. รักษาโรคที่เป็นอยู่ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจโรคลิ้นหัวใจ
 3. ตรวจร่างกายประจำปี
 4. การรักษาโรคพื้นฐาน เช่น การเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ   โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคธัยรอยด์เป็นพิษ

ข้อมูลโดย:  นพ.บุญเสริฐ  ชาติละออง  หัวหน้าแพทย์ สถาบันหัวใจ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์