บทความสุขภาพ
Feed

ควรทำอย่างไร..เมื่อมีอาการปวดหลัง?

13 May 2020

 

พยาธิสภาพที่ก่อให้เกิดอาการปวดหลังนั้นมีอยู่ ด้วยกันหลายสาเหตุ มีการรายงานทางการแพทย์ พบว่า อาการปวดหลังมักเกิดจากภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังยื่นหรือปลิ้น

ฉะนั้นเมื่อท่านมีอาการปวดหลัง แต่ไม่แน่ใจว่า อาการปวดหลังมีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อหรือหมอนรองกระดูกสันหลัง ให้พึงปฏิบัติตัวเหมือนเช่นว่า อาการปวดหลังเกิดจากภาวะของหมอนรองกระดูกสันหลังก่อน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสําหรับหลังของท่าน

 

อาการปวดหลังที่เกิดจากภาวะหมอนรองกระดูก สันหลังยื่นนั้น มักมีอาการดังนี้ คือ

  • อาการปวดเมื่อยหลังอย่างเดียว และ/หรืออาจมีอาการปวดลงขาถึงแค่บริเวณข้อพับด้านหลังเข่า (discogentic pain) 
  • อาการปวดเมื่อยหลังร่วมกับมีอาการปวด และ/หรือชาลงขาลงจนถึงบริเวณของน่องหรือฝ่าเท้า (radicular pain)

 

การปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการปวดเมื่อยของหลัง

ถ้าท่านมีอาการปวดเมื่อยหลังเกิดขึ้น และ/หรือมีอาการปวดลงขาถึงแค่บริเวณข้อพับด้านหลังเข่า ควรนอนคว่ำเพื่อพักหลัง โดยใช้หมอนใบเล็ก รองบริเวณหน้าอก เป็นเวลา 1-5 นาที ทําทุกๆ 1 ชั่วโมง

ท่าที่ 1

 

ถ้าไม่สามารถทําท่าบริหารได้ สามารถปรับเปลี่ยนท่าบริหาร โดยการใช้หมอนหนึ่งใบรองใต้ท้อง และให้นอนคว่ำ เป็นเวลา 1-5 นาที ให้ทําทุกๆ 1 ชั่วโมง เมื่ออาการเริ่มดีขึ้น จึงค่อยย้อนกลับ ไปทําท่าที่ 1

ท่าที่ 2

หมายเหตุ 

  • ท่าการบริหารร่างกายทั้งท่าที่ 1 และท่าที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการดันชั้นใน ของหมอนรองกระดูกสันหลังให้กลับสู่ศูนย์กลาง
  • ถ้าอาการปวดหลัง ไม่สามารถบรรเทาได้โดยการบริหารร่างกายดังกล่าว ควรปรึกษานักกายภาพบําบัดทันที

 

การปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการปวดหลังร่วมกับปวด/ชา ลงขา

ถ้ามีอาการปวดหลังร่วมกับมีอาการปวด และ/หรือชาลงขา นั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเส้นประสาทที่หลังอาจเริ่มมีการอักเสบ ควรรีบนอนพักในท่านอนตะแคง ทับข้างที่ไม่ปวด โดยให้ศีรษะและลําตัวอยู่ในแนวเดียวกัน (ศีรษะต้องไม่ตก) ลําตัวต้องอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นเตียง (ไม่บิดเอียง) และระหว่างขาทั้งสองข้างต้องมีหมอนรองเพื่อให้ขาขนานกัน (ไม่เกิดอาการขาตกหรือขาบิดเอียง) มุมของสะโพกควรงออยู่ในช่วง 90-100 องศา โดยให้ อยู่ในท่าดังกล่าว ประมาณ 15 นาที และให้ทําทุกครั้ง ที่ท่านรู้สึกมีอาการปวด และ/หรือชาลงขา

 

หมายเหตุ

  • การนอนตะแคงพักในท่านี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดการรบกวนเส้นประสาทที่บริเวณหลัง
  • ถ้าอาการของท่านไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน ควรรีบปรึกษานักกายภาพบําบัดทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โทร. 0-2838-5555 ต่อ 11301-2