คลินิกตา

57e934c30478820001000003 original

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 3

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10320-1
Hot-line 0 2838 5567

เวลาทำการ

จันทร์ - พุธ 07.00 - 19.00 น.
พฤหัสฯ - ศุกร์ 08.30 - 19.00 น.
เสาร์ 09.00 - 11.30 น. (ไม่รับวัดสายตา) 13.30 - 19.00 น.
อาทิตย์ 09.00 -11.30 น. 13.00 - 15.00 น. 16.00 - 19.00 น.

ภาพรวมของหน่วยงาน

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ช่วยในการมองเห็น และสามารถสื่อความหมายได้อย่างมากมาย ดังนั้นจึงจำจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ คลินิกตาได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งการดูแลรักษาและป้องกันโรคเกี่ยวกับดวงตาอย่างครบวงจร โดยทีมจักษุแพท์ผู้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มากด้วยประสบการณ์ พร้อมด้วยเครื่องมือทางจักษุและอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้มาตรฐานและก้าวหน้าทันสมัย ช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ  รวมถึงมีทีมพยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย์ที่คอยดูแลเอาใจใส่โดยมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ได้รับความสะดวกปลอดภัย บรรเทาจากการเจ็บป่วยได้อย่างดีที่สุด

 

ศักยภาพ / บริการ

1. ตรวจสุขภาพตาทั่วไปและวินิจฉัยโรคตา โดยใช้เครื่องมือเฉพาะทางจักษุ เช่น 

 •     ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp Biomicroscope ที่สามารถถ่ายรูปตาขยายแสดงให้ดูได้ทันที
 •     ตรวจวัดความดันตาและความหนาของกระจกตาด้วยเครื่อง  Non-contact Tonometer and Pachymeter
 •     ตรวจวัดสายตาและความโค้งของกระจกตาด้วยเครื่อง Optical Auto Refractometer and Keratometer
 •     ตรวจวัดวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยเครื่อง Optical Coherence Tomography (OCT)
 •     ตรวจวัดลานสายตาด้วยเครื่อง Visual Field Perimeter Analyzer
 •     ถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยเครื่อง Fundus Camera
 •    ตรวจตาบอดสีด้วย Ishihara Test Book for Colour Blindness
 •    ตรวจวัดความสั้นยาวและเอียงของสายตาเพื่อประกอบแว่นตาและคอนแทคเลนส์ โดยจักษุแพทย์
     (พร้อมร้านรับประกอบและจำหน่ายแว่นตาและคอนแทคเลนส์ภายในโรงพยาบาล)

2. ตรวจรักษาโรคตาต่างๆ และอาการผิดปกติเกี่ยวกับตวงตา เช่น โรคตาแดง ตากุ้งยิง เยื่อบุตาอักเสบ ม่านตาอักเสบ คันตา แสบตา เคืองตา น้ำตาไหล ขนตาแยง ท่อน้ำตาตัน ปวดตา ตาแห้ง กล้ามเนื้อตาล้า ก้อนที่ตาและเปลือกตา ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน น้ำวุ้นตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา โรคทางจอประสาทตา  โรคตาในเด็ก เด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดและต้องตรวจเช็คจอประสาทตา อุบัติเหตุทางตา สิ่งแปลกปลอมเข้าตา ฯลฯ กรณีโรคตาซับซ้อน สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำส่อต่อผู้ป่วย

3. การทำหัตถการและการผ่าตัดทางตาต่างๆ เช่น

 • เลเซอร์ Visulas 532  รักษาเบาหวานขึ้นจอตา  รักษารอยรั่วที่จอประสาทตา
 • เลเซอร์ Visulas YAG II  รักษาต้อหิน รักษาเยื่อหุ้มเลนส์ขุ่นหลังผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เทียม
 • เครื่องกรอกระจกตาเพื่อเอาสิ่งแปลกปลอมหรือเศษเหล็กเศษสนิมออกจากตา
 • เครื่องจี้ขนตาไฟฟ้ารักษาขนตาแยงเข้าตา
 • การผ่าตัดเล็ก เช่น ผ่าฝีเจาะระบายหนองตากุ้งยิง การตัดเลาะชิ้นเนื้อหรือก้อนที่ตาและเปลือกตา การเปิดรูขยายท่อน้ำตา ฯลฯ
 • การผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม Phacoemulsification / ECCE with IOL
 • การผ่าตัดต้อเนื้อ การผ่าตัดต้อหิน การผ่าตัดเปลือกตา การผ่าตัดตาจากอุบัติเหตุ ฯลฯ