ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

5bdfe6e436e7e45f270002b2 original

สถานที่ตั้ง

PT กายภาพ อาคารร้อยปีบารมีบุญ (ชั้น13)

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 11301-2

เวลาทำการ

กายภาพบำบัด เปิดให้บริการทุกวัน
จันทร์ – ศุกร์
เวลา 8.00 - 20.00 น
เสาร์ – อาทิตย์
เวลา 8.00 - 16.00 น.
กิจกรรมบำบัด
เปิดให้บริการ
จันทร์ – ศุกร์
เวลา 8.00 – 16.00 น.
กายอุปกรณ์ ต้องโทรนัดล่วงหน้า

ภาพรวมของหน่วยงาน

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดทำการ ณ PT กายภาพ อาคารร้อยปีบารมีบุญ (ชั้น13) โดยมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  นักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญ ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย สถานที่กว้างขวาง สะอาดและสะดวกสบาย  ทางศูนย์สามารถให้บริการแบบองค์รวม และครอบคลุมทั้งในด้าน การตรวจรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ


ขณะนี้ทางศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วย และผู้ที่สนใจในสุขภาพ  โดยประกอบด้วยการบริการ 4 ด้าน

 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นแพทย์ประจำ 1 ท่าน และแพทย์สมทบจำนวน 4 ท่าน
 • บริการด้านกายภาพบำบัด  โดยนักกายภาพบำบัดปริญญา ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในวิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย
 • บริการด้านกิจกรรมบำบัด  โดยนักกิจกรรมบำบัด ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
 • บริการด้านกายอุปกรณ์  โดยนักกายอุปกรณ์ที่มีความรู้ความสามารถ  โดยให้บริการตามการส่งปรึกษาของแพทย์ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ใช้อุปกรณ์เสริมและต้องการสั่งใหม่เพื่อทดแทน (ต้องนัดล่วงหน้า)


อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษ (Highlight)

เครื่องมือตรวจประเมินและรักษาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้แก่ 

 • EMG (เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ)  ,การรักษาด้วย Dry needle
   

เครื่องมือที่ใช้รักษาทางกายภาพบำบัด ได้แก่

 • Ultrasound  (เครื่องรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง)
 • Pelvic and Cervical Traction Machine (เครื่องดึงหลัง ดึงคอ)
 • Shortwave Diathermy (เครื่องอบความร้อนด้วยคลื่นสั้น)
 • Low Power LASER (เครื่องเลเซอร์)
 • Electrical Stimulation or TENS (เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ หรือลดปวด)
 • Tilt Table (เตียงฝึกยืน)
 • แผ่นประคบร้อน /เย็น
 • Paraffin Bath ถังจุ่มพาราฟิน

 

ขอบเขตการบริการ

ผู้ป่วย และผู้ที่สนใจในปัญหาด้านสุขภาพ ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและสมอง ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต ผู้สูงอายุ รวมถึงเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการการเคลื่อนไหว

 

ศักยภาพ / บริการ

 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ให้บริการในการตรวจรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ฝังเข็มลดปวดในกลุ่มโรคพังผืดและกล้ามเนื้อ  ตรวจประเมินพัฒนาการช้าในเด็ก  ตรวจความผิดรูปและแก้ไขความผิดปกติของเท้าในเด็กและผู้ใหญ่ ฯลฯ
 • นักกายภาพบำบัด  ให้บริการด้านกายภาพบำบัด รักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคทางระบบประสาทและสมอง เช่น อ่อนแรงครึ่งซีก ครึ่งท่อนล่าง หรือตามอวัยวะบางส่วน  ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ปวดข้อ และกล้ามเนื้อ  ฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในเด็กและผู้ใหญ่  ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจหลังการผ่าตัด การดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงการวัด และใส่อุปกรณ์พยุงหลัง(L-S SUPPORT, BRACE ต่างๆ)
 • นักกิจกรรมบำบัด  ให้บริการการรักษาในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ผู้ที่มีปัญหาในการทำงานของมือ  ผู้ที่มีปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวัน  และผู้ที่มีปัญหาในด้านการกลืน หรือการควบคุมอวัยวะภายในช่องปาก ด้วยเทคนิควิธีทางกิจกรรมบำบัดที่มีความเหมาะสมกับผู้มารับบริการในแต่ละประเภท
 • นักกายอุปกรณ์  ให้บริการด้านการตัดรองเท้าในเด็ก และผู้ใหญ่  อุปกรณ์เสริมในรองเท้า(INSOLE) อุปกรณ์ดามมือ,เท้า หรือนิ้ว(SPLINT) โลหะดามขา(LEG BRACE) 

 

อัตราค่าบริการ (ปกติ / เหมาจ่าย / โปรโมชั่น)

คิดตามการรักษาและตรวจประเมินของผู้ป่วยแต่ละบุคคล โดยขึ้นกับเครื่องมือ และวิธีการที่ใช้ ตามจริง สามารถสอบถามได้และติดประกาศไว้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

บริการกายภาพบำบัด ณ ตึกสิริกุศลา ชั้น 4 โดยให้บริการผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการอยู่ในแผนกสิริอายุเท่านั้น ให้การดูแลด้านสุขภาพร่างกายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง โดยทีมงานนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้และประสบการณ์ นอกจากมีการให้บริการที่โรงพยาบาลแล้ว ทางศูนย์ฯยังมีการออกไปให้การรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยถึงที่บ้าน โดยการจัดทำโครงการเพื่อรองรับ และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลลำบาก โดยทีมงานที่ได้มาตรฐานและมีระบบการทำงานที่ได้คุณภาพ สามารถติดต่อสอบถาม และขอรับบริการได้ที่ 0-2675-5000, 0-2675-9300 ต่อ 30415-6