ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร

5f10040c36e7e408fe0000b2 original

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 5

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10510-11
Hot-line 0 2838 5573

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
08.00-19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
08.00-16.00 น.

ข้อมูลพื้นฐาน – ภาพรวมของหน่วยงาน

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในวิถีการดำเนินชีวิตของประชากร รวมทั้งการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งในการเกิดโรค ซึ่งเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ศูนย์ทางเดินอาหารของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพอย่ามีคุณภาพ โดยมีอุปกรณ์ทันสมัยบริการอย่างฉับไว พร้อมการดูแลที่อบอุ่นเป็นกันเอง
 

อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษ (Highlight)

1. Gastroscope กล้องส่องตรวจโรงทางหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น
2. Colonoscope กล้องตรวจและรักษาโรคของลำไส้ใหญ่
3. Duodenoscope กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน 
4. Urea Breath Test ใช้ตรวจการติดเชื้อแบคทีเรีย H.pylori

 

ขอบเขตการบริการ

ผู้ป่วยโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาโรคทางเดินอาหารและตับ
ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้
ตรวจเชื้อแบคทีเรีย (H.Pylori) ด้วยการตรวจลมหายใจ
ให้คำปรึกษาเรื่องการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ

 

ศักยภาพ / บริการ

1. บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหาร
2. บริการตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ณ ศูนย์ส่องกล้องชั้น 5 เช่น
- Gastroscopy การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
- Colonoscopy การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางลำไส้ใหญ่
- Flexible sigmoidoscopy การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
- Polypertomy การตัดชิ้นเนื้องอกขนาดเล็กในกระเพาะลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็กส่วนต้น โดยผ่านทางส่องกล้องทางเดินอาหาร 
- Management of Gastroscophageal Varices Esophageal band Ligation และ Vaniceal sclerotherapy การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหารโดยการฉีดยาหรือรัดเส้นเลือดขอดโดยผ่านการส่องกล้องทางเดินอาหาร
- PEG (percutaneous endoscopic gastrostomy) การใส่สายให้อาหาร ผ่านหน้าท้องเข้ากระเพาะอาหาร โดยการส่องกล้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัด
- ERCP การตรวจรักษาท่อน้ำดีผ่านการส่องกล้อง
- Urea Breath Test ใช้ในการตรวจการติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H.Pylori)