ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

57e933b70478820001000003 original

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารมีบุญชั้น 1

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10122-3
Hot-line 0 2838 5689

เวลาทำการ

เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพรวมของหน่วยงาน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุและผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน โดยมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจำศูนย์ เพื่อให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษ (Highlight)

  • Defibrilator (เครื่องกระตุกหัวใจ)
  • EKG monitor (เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)
  • CPR Unit (ห้องช่วยฟื้นคืนชีพ)

 

ขอบเขตการบริการ

  • ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ และผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน
  • ผู้ป่วยที่มารับบริการวัคซีนและดูแลบาดแผลต่อเนื่อง

 

ศักยภาพ / บริการ

ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุและผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ทางด้านอายุรกรรมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยและการเฝ้าระวัง ภายใต้การดูแลของแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีระบบ Fast-track ต่าง ๆ ดังนี้

  • ACS
  • Stroke 
  • Sepsis

ทางด้านศัลยกรรม ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ภายใต้การดูแลของศัลยแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง