ศูนย์บริการสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น1

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10164-3
Hot-line 0 2838 5405

เวลาทำการ

ทุกวัน 08.00 - 17.00 น.