ร่วมงานกับเรา

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา และพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้ความสำคัญแก่ผู้ป่วยเป็นหลัก พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับเรา เพื่อคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จร่วมกัน    ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้แก่

 

1.นักรังสีเทคนิค  3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค            
- ค่าตอบแทน  24,000 บาท / เดือน                                
- มีค่าทำ MRI                                                   
- OT ชั่วโมงละ 140 – 180  บาท                                 
- ค่าเวรบ่าย 250 บาท ค่าเวรดึก 280 บาท         

               

2.เภสัชกร  3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร์   
- ค่าตอบแทน  23,000 บาท  ค่าใบประกอบวิชาชีพ 6,000 บาท   
- ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500 บาท
- OT ชั่วโมงละ 200 บาท 


3. นักเทคนิคการแพทย์   3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาเทคนิคการแพทย์   
- ค่าตอบแทน  17,000 บาท  ค่าใบประกอบวิชาชีพ 4,000 บาท   

 

4. พยาบาลให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์  (Contact Center)  2 อัตรา 

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ 
- ประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

5. ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานผู้ช่วย  5  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  วุฒิ ม.6 และศึกษาจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  หลักสูตร  1 ปี หรือหลักสูตรพนักงาน   ผู้ช่วย 6 เดือน
- ค่าตอบแทน  พนักงานผู้ช่วย  11,000  / เดือน
- ค่าตอบแทน ผู้ช่วยพยาบาล 13,000 / เดือน
- มีค่าเวรบ่าย / ดึก   มี OT    

 

6. พนักงานการเงิน   (แคชเชียร์)  2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- อยู่เวรเป็นกะได้
 - รักงานบริการ
- ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน   
- มี OT มีค่าเวร

 

7. Customer  Service 2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  
- บุคลิกภาพ   และมนุษย์สัมพันธ์ดี   
- สือสารภาษาอังกฤษได้ดี                                               
- ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน   

 

8. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์  (ลงทะเบียน)     2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  
- บุคลิกภาพ   และมนุษย์สัมพันธ์ดี                                        
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน

 

9. พนักงานคลัง           2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย     อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี  
- อ่านภาษาอังกฤษได้ดี                                                 
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน   

 

10. พนักงานเวชระเบียน        3 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี
- ม.6    
- อยู่เวร ช/บ/ด ได้    
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท / เดือน      

                                     
11. เลขานุการตึก      2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  ทุกสาขา  หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย ประสบการณ์ทำงานอย่าง     น้อย 5 ปี                                             
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน      

                                                       
12. พนักงาน Contact Center  1  อัตรา 

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  
- น้ำเสียงไพเราะ น่าฟัง 
- มีความกระตือรือร้น   มีไหวพริบ 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท มี OT มีค่าเวร   
- อยู่เวร เช้า / บ่าย / ดึก ได้


13. พนักงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด  2  อัตรา 

คุณสมบัติ:
- เพศชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6  ปวช. ปวส. หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6 เดือน  
-  ค่าตอบแทน 11,000 บาท / เดือน 


14. พนักงานเดินเอกสาร   1  อัตรา 

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 25 ปี
- วุฒิ ม.6      
- ค่าตอบแทน 10,500 บาท / เดือน  

 

15. ช่างไม้  1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย  อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิ  ม.3 / ม.6
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน

 

16. ช่างไฟฟ้า  1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 30 ปี 
- วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี  สาขาไฟฟ้า     
- อยู่เวรเป็นกะได้
- ค่าตอบแทน  15,000 บาท / เดือน
- มี OT มีค่าเวร

 

17. พนักงานขับรถ AMBULANCE  2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 35 ปี 
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป       
- รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลดี
- ค่าตอบแทน  13,000 บาท/ เดือน
- มี OT มีค่าเวร

 

18. แม่ครัว              4    อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 40 ปี 
- วุฒิ ป.4 ขึ้นไป                                                
- ทำอาหารตามสั่ง หรือ ทำอาหารเป็นหม้อได้                         
- ค่าตอบแทน 13,000  บาท/ เดือน

 

19. พนักงานเตรียมวัตถุดิบ          2    อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
- วุฒิ ป.4 ขึ้นไป                                                
- 12,000  บาท/ เดือน


20. แม่บ้าน  หลายอัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย / หญิง
- วุฒิ ป.4 ขึ้นไป
- ค่าตอบแทน 10,500  บาท/ เดือน

 

21. พนักงานรักษาความปลอดภัย     5 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย  
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- ค่าตอบแทน 11,000 บาท/ เดือน                                
- อยู่เวร เช้า / บ่าย / ดึก                                      
- มีค่าเวร     

  
22. ผู้ช่วยเภสัชกร  2  อัตรา  

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง    อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา  ม.6  ปวช. ปวส.     
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท / เดือน

 

23. พนักงานส่งอาหาร   6  อัตรา     

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง    อายุไม่เกิน 35 ปี
- ม.3 หรือ ม.6  / ปวช . หรือ ปวส.        
- ค่าตอบแทน 11,000 บาท / เดือน

 

24. พนักงาน Barista  (พน้กงานร้านกาแฟ)    2  อัตรา     

คุณสมบัติ:
- เพศชาย /หญิง    อายุไม่เกิน 30 ปี
-  ม.6  / ปวช . หรือ ปวส.   
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท / เดือน

 

25. คนสวน  2 อัตรา 

คุณสมบัติ:
- เพศชาย    อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ป.4 ขึ้นไป                                          
- ค่าตอบแทน 10,500  บาท

 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1.สำเนาวุฒิการศึกษา               1 ใบ              
2. สำเนาบัตรประชาชน             1 ใบ              
3. สำเนาทะเบียนบ้าน               1 ใบ              
4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ      1 ใบ   (สำหรับนักวิชาชีพ)
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง          2 ใบ
6. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7. หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)

 


สวัสดิการ    

1. ค่ารักษาพยาบาลปีละ  100,000 บาท                            
2. คูปองทานอาหารเดือนละ 500  บาท                             
3. เครื่องแบบปีละ 2 ชุด                                    
4. รางวัลปฎิบัติงานนาน                                     
5. สัมมนานอกสถานที่                                     
6. ห้องออกกำลังกายพนักงาน (ฟิสเนส)                             
7. สโมสรพนักงาน
    ฯลฯ
    
สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ  โทร. 0-2838-5555 ต่อ 10803 - 10806
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  26 กันยายน 2562   เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
หรือสมัครทาง E-mail  job@saintlouis.or.th