ร่วมงานกับเรา

 

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา และพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้ความสำคัญแก่ผู้ป่วยเป็นหลัก พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับเรา เพื่อคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จร่วมกัน    ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้แก่

 

1.นักรังสีเทคนิค  3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค            
- ค่าตอบแทน  25,000 บาท / เดือน                                       
- มีค่าทำ MRI                                                       
- OT ชั่วโมงละ 140 – 180  บาท                                     
- ค่าเวรบ่าย 250 บาท ค่าเวรดึก 280 บาท 


2. พนักงานวิเคราะห์การเงิน  1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง อายุไม่เกิน  30  ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี             
- ค่าตอบแทน  16,000 บาท / เดือน    

 

3. ผู้ช่วยพยาบาล  5  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- ศึกษาจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี (ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล)        
- ค่าตอบแทน     14,000  / เดือน

 

4. ผู้ช่วยทันตแพทย์   2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง                                                    
- วุฒิ ม.6  หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6 เดือน              
- ค่าตอบแทน  12,000 บาท / เดือน                                          
- เงินพิเศษ 500 บาท / เดือน                                           
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ    


        
5. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด    2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย  อายุไม่เกิน  30  ปี 
- วุฒิ ม.6             
- ค่าตอบแทน  12,000 บาท / เดือน    

 

6. พนักงานเปล    3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ  ม.6     
- ค่าตอบแทน  13,000 บาท / เดือน  

 

7. พนักงานบริการเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ   4 อัตรา 

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย / หญิง   อายุไม่เกิน 30 ปี    
- วุฒิ ม.6       
- ค่าตอบแทน  13,000 บาท / เดือน             

             
8. แม่บ้าน / พ่อบ้าน    10 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี 
- วุฒิ ป.4 ขึ้นไป
- ค่าตอบแทน 11,500  บาท/ เดือน                                 - เงินพิเศษ 500 บาท         

 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1.สำเนาวุฒิการศึกษา          1 ใบ              5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประชาชน         1 ใบ              6. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน           1 ใบ              7. หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)

4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ    1 ใบ   (สำหรับนักวิชาชีพ)

         

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ  โทร. 0-2838-5555 ต่อ 10803 - 10806
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  31 กรกฎาคม  2563   เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
หรือสมัครทาง E-mail  job@saintlouis.or.th