ร่วมงานกับเรา

 

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา และพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้ความสำคัญแก่ผู้ป่วยเป็นหลัก พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับเรา เพื่อคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จร่วมกัน    ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้แก่

 

1.หัวหน้าศูนย์ทันตกรรม 1 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์                                                                     
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 5 ปี                                                             
- มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพจะพิจารณาเป็นเพิเศษ                                                     
- ค่าตอบแทน 23,000 – 25,000 บาท ยังไม่รวมค่าตำแหน่งและค่าใบประกอบวิชาชีพ                  

     

2.หัวหน้าแผนกบริการผ้า 1 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี 
- วุฒิปริญญาตรี                                                                                                     
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 5 ปี                                                                   
- มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการผ้าในโรงพยาบาล                                                        
- มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพจะพิจารณาเป็นเพิเศษ                                                          
- ค่าตอบแทน 17,000 – 20,000 บาท ยังไม่รวมค่าตำแหน่ง                

       

3.นักรังสีเทคนิค 3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค                        
- ค่าตอบแทน  24,000 บาท / เดือน                                                                        
- มีค่าทำ MRI                                                                                                                
- OT ชั่วโมงละ 140 – 180  บาท                                                                              
- ค่าเวรบ่าย 250 บาท ค่าเวรดึก 280 บาท                                                   

 

4.เภสัชกร 3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร์   
- ค่าตอบแทน  23,000 บาท  ค่าใบประกอบวิชาชีพ 6,000 บาท   
- ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500 บาท
- OT ชั่วโมงละ 200 บาท

 

5. นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาเทคนิคการแพทย์   
- ค่าตอบแทน  17,000 บาท  ค่าใบประกอบวิชาชีพ 4,000 บาท                                      
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ   

 

6. พนักงาน ศูนย์บริการสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย 1 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี   
- ค่าตอบแทน 15,000 บาท

 

7. พนักงาน Contact Center 1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  
- น้ำเสียงไพเราะ น่าฟัง 
- มีความกระตือรือร้น   มีไหวพริบ 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท มี OT มีค่าเวร   
- อยู่เวร เช้า / บ่าย / ดึก ได้

 

8. พนักงานเปล 1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ  ม.6     
- ค่าตอบแทน  12,000 บาท / เดือน  

 

 9. พนักงานบริการเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 1  อัตรา

 

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง   อายุไม่เกิน 30 ปี  
- วุฒิ ม.6       
- ค่าตอบแทน  12,000 บาท / เดือน  มี OT มีค่าเวร

 

10. พนักงานคอมพิวเตอร์  ( Support software )  2 อัตรา

คุณสมบัติ:  
-
เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีความรู้ ความชำนาญในการพัฒนา software ได้

- ค่าตอบแทน 15,000 บาท

รายละเอียดงาน:
- ดูแลและติดตั้ง Computer, Software แก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์   ต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้คำปรึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงาน

 

11. โปรแกรมเมอร์                                              2   อัตรา

      คุณสมบัติ:

- เพศชาย / หญิง    อายุไม่เกิน 35 ปี 
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง     

-  ค่าตอบแทน 20,000 บาท / เดือน

 

12. พยาบาลให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์  (Contact Center)  2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ 
- ประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

13. ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานผู้ช่วย 10  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  วุฒิ ม.6 และศึกษาจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  หลักสูตร  1 ปี หรือหลักสูตรพนักงาน       ผู้ช่วย 6 เดือน
- ค่าตอบแทน  พนักงานผู้ช่วย  11,000  / เดือน
- ค่าตอบแทน ผู้ช่วยพยาบาล 13,000 / เดือน
- มีค่าเวรบ่าย / ดึก   มี OT  

 

14. พนักงานการเงิน (แคชเชียร์) 3 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- อยู่เวรเป็นกะได้
- รักงานบริการ
- ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน  
- มี OT มีค่าเวร

 

15. Customer  Service 2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  
- บุคลิกภาพ   และมนุษย์สัมพันธ์ดี  
- สือสารภาษาอังกฤษได้ดี                                                                               
- ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน  

 

16. พนักงานคลัง 3 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย  / หญิง    อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี  
- อ่านภาษาอังกฤษได้ดี                                                                               
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน  

 

17. พนักงานเวชระเบียน 2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- ม.6 – ปริญญาตรี   
- อยู่เวร ช/บ/ด ได้   
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท / เดือน      

                                         

18. เลขานุการตึก 2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  ทุกสาขา  หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย ประสบการณ์ทำงานอย่าง        น้อย 5 ปี                                                                                                 
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน                                                                    

                                                                           

19. พนักงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6  ปวช. ปวส. หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6 เดือน  
-  ค่าตอบแทน 11,000 บาท / เดือน

 

20. พนักงานเดินเอกสาร 2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 25 ปี
- วุฒิ ม.6      
- ค่าตอบแทน 10,500 บาท / เดือน  

 

21. ช่างไม้  1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย  อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิ  ม.3 / ม.6
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน

 

22. ช่างไฟฟ้า  3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 30 ปี 
- วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี  สาขาไฟฟ้า     
- อยู่เวรเป็นกะได้
- ค่าตอบแทน  15,000 บาท / เดือน
- มี OT มีค่าเวร

 

23. ช่างเครื่องมือแพทย์  1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี 
- วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี  สาขาอิเล็คทรอนิคส์ / อุปกรณ์การแพทย์ / หรือสาขาที่   เกี่ยวข้อง                                                                                                       
- มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ    
- ค่าตอบแทน  15,000  - 20,000 บาท / เดือน

 

24. พนักงานขับรถ AMBULANCE                             2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 35 ปี 
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป       
- รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลดี
- ค่าตอบแทน  13,000 บาท/ เดือน
- มี OT มีค่าเวร

 

25. แม่บ้าน  หลายอัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย / หญิง
- วุฒิ ป.4 ขึ้นไป
- ค่าตอบแทน 10,500  บาท/ เดือน

 

26. พนักงานรักษาความปลอดภัย  5 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย  
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- ค่าตอบแทน 11,000 บาท/ เดือน                                                                          
- อยู่เวร เช้า / บ่าย / ดึก                                                                                         
- มีค่าเวร           

 

27. ผู้ช่วยเภสัชกร  2  อัตรา    

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง    อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา  ม.6  ปวช. ปวส.     
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท / เดือน

 

28. พนักงานส่งอาหาร  6  อัตรา    

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง    อายุไม่เกิน 35 ปี
- ม.3 หรือ ม.6  / ปวช . หรือ ปวส.        
- ค่าตอบแทน 11,000 บาท / เดือน

 

29. พนักงาน Barista  (พน้กงานร้านกาแฟ)   2  อัตรา    

คุณสมบัติ:
- เพศชาย /หญิง    อายุไม่เกิน 30 ปี
-  ม.6  / ปวช . หรือ ปวส.   
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท / เดือน

 

30. คนสวน  2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย    อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ป.4 ขึ้นไป                                                                                         
- ค่าตอบแทน 10,500  บาท

 

31. ผู้ช่วยทันตแพทย์  3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิงอายุ ไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 หรือจบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์          
- ค่าตอบแทน  11,000 – 13,000 บาท / เดือน                                                          
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน  
 

29. ธุรการเคาน์เตอร์  ศูนย์เวชศาตร์ฟื้นฟู  2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6  -  ปริญญาตรี  หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6 เดือน  
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน

 

30. ผู้ช่วยทันตแพทย์                     3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิงอายุ ไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 หรือจบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์          
- ค่าตอบแทน  11,000 – 13,000 บาท / เดือน                                               
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1.สำเนาวุฒิการศึกษา          1 ใบ               5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประชาชน         1 ใบ              6. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน            1 ใบ              7. หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)

4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ   1 ใบ   (สำหรับนักวิชาชีพ)

 

 

สวัสดิการ      
1. ค่ารักษาพยาบาลปีละ  100,000 บาท                                                              
2. คูปองทานอาหารเดือนละ 500  บาท                                                                 
3. เครื่องแบบปีละ 2 ชุด                                                                                   
4. รางวัลปฎิบัติงานนาน                                                                                   
5. สัมมนานอกสถานที่                                                                                     
6. ห้องออกกำลังกายพนักงาน (ฟิสเนส)                                                              
7. สโมสรพนักงาน
ฯลฯ

         

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ  โทร. 0-2838-5555 ต่อ 10803 - 10806
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  22 มกราคม 2563   เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
หรือสมัครทาง E-mail  job@saintlouis.or.th