ร่วมงานกับเรา

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา และพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้ความสำคัญแก่ผู้ป่วยเป็นหลัก พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับเรา เพื่อคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จร่วมกัน    ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้แก่

 

  1.หัวหน้าศูนย์ทันตกรรม    1 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์                                                                 
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 5 ปี                                                            
- มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพจะพิจารณาเป็นเพิเศษ                                                 
- ค่าตอบแทน 23,000 – 25,000 บาท ยังไม่รวมค่าตำแหน่งและค่าใบประกอบวิชาชีพ                   

   

2.หัวหน้าแผนกบริการผ้า   1 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี 
- วุฒิปริญญาตรี                                                                                             
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 5 ปี                                                            
- มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการผ้าในโรงพยาบาล                                               
- มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพจะพิจารณาเป็นเพิเศษ                                                   
- ค่าตอบแทน 17,000 – 20,000 บาท ยังไม่รวมค่าตำแหน่ง                           

 

3.นักรังสีเทคนิค  3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค                        
- ค่าตอบแทน  24,000 บาท / เดือน                                                              
- มีค่าทำ MRI                                                                                                  
- OT ชั่วโมงละ 140 – 180  บาท                                                                         
- ค่าเวรบ่าย 250 บาท ค่าเวรดึก 280 บาท                                                       

 

4.เภสัชกร  3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร์   
- ค่าตอบแทน  23,000 บาท  ค่าใบประกอบวิชาชีพ 6,000 บาท   
- ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500 บาท
- OT ชั่วโมงละ 200 บาท

 

5. นักเทคนิคการแพทย์   3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาเทคนิคการแพทย์   
- ค่าตอบแทน  17,000 บาท  ค่าใบประกอบวิชาชีพ 4,000 บาท                            
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ    

 

6. พยาบาลให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์  (Contact Center)  2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ 
- ประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

7. ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานผู้ช่วย  10  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  วุฒิ ม.6 และศึกษาจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  หลักสูตร  1 ปี หรือหลักสูตรพนักงาน   ผู้ช่วย 6 เดือน
- ค่าตอบแทน  พนักงานผู้ช่วย  11,000  / เดือน
- ค่าตอบแทน ผู้ช่วยพยาบาล 13,000 / เดือน
- มีค่าเวรบ่าย / ดึก   มี OT   

 

8. พนักงานการเงิน   (แคชเชียร์)  2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- อยู่เวรเป็นกะได้
 - รักงานบริการ
- ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน  
- มี OT มีค่าเวร

 

9. Customer  Service       2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  
- บุคลิกภาพ   และมนุษย์สัมพันธ์ดี  
- สือสารภาษาอังกฤษได้ดี                                                                               
- ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน  

 

10. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์  (ลงทะเบียน)     2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  
- บุคลิกภาพ   และมนุษย์สัมพันธ์ดี                                                                       
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน

 

11. พนักงานคลัง           3 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย  / หญิง    อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี  
- อ่านภาษาอังกฤษได้ดี                                                                               
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน  

 

12. พนักงานเวชระเบียน        3 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- ม.6 – ปริญญาตรี   
- อยู่เวร ช/บ/ด ได้   
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท / เดือน           

 

13. พนักงานเอกสารทางการแพทย์   2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- ม.6 -  ปริญญาตรี      
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท / เดือน                          

            

14. เลขานุการตึก      2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  ทุกสาขา  หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย ประสบการณ์ทำงานอย่าง        น้อย 5 ปี                                                                                                
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน                                                                                               

                                               

15. พนักงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด  2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6  ปวช. ปวส. หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6 เดือน  
-  ค่าตอบแทน 11,000 บาท / เดือน

 

16. พนักงานเดินเอกสาร   2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 25 ปี
- วุฒิ ม.6      
- ค่าตอบแทน 10,500 บาท / เดือน  

 

17. ช่างไม้  1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย  อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิ  ม.3 / ม.6
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน

 

18. ช่างไฟฟ้า  3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 30 ปี 
- วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี  สาขาไฟฟ้า     
- อยู่เวรเป็นกะได้
- ค่าตอบแทน  15,000 บาท / เดือน
- มี OT มีค่าเวร

 

19. พนักงานขับรถ AMBULANCE  2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 35 ปี 
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป       
- รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลดี
- ค่าตอบแทน  13,000 บาท/ เดือน
- มี OT มีค่าเวร

 

20. แม่ครัว                         4      อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิ ป.4 ขึ้นไป                                                                                          
- ทำอาหารตามสั่ง หรือ ทำอาหารเป็นหม้อได้                                               
- ค่าตอบแทน 13,000  บาท/ เดือน

 

21. พนักงานเตรียมวัตถุดิบ                     2      อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ป.4 ขึ้นไป                                                                                          
- 12,000  บาท/ เดือน

 

22. แม่บ้าน  หลายอัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย / หญิง
- วุฒิ ป.4 ขึ้นไป
- ค่าตอบแทน 10,500  บาท/ เดือน

 

23. พนักงานรักษาความปลอดภัย     5 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย  
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- ค่าตอบแทน 11,000 บาท/ เดือน                                                                
- อยู่เวร เช้า / บ่าย / ดึก                                                                              
- มีค่าเวร           

 

24. ผู้ช่วยเภสัชกร  2  อัตรา    

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง    อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา  ม.6  ปวช. ปวส.     
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท / เดือน

 

25. พนักงานส่งอาหาร   6  อัตรา    

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง    อายุไม่เกิน 35 ปี
- ม.3 หรือ ม.6  / ปวช . หรือ ปวส.        
- ค่าตอบแทน 11,000 บาท / เดือน

 

26. พนักงาน Barista  (พน้กงานร้านกาแฟ)      2  อัตรา    

คุณสมบัติ:
- เพศชาย /หญิง    อายุไม่เกิน 30 ปี
-  ม.6  / ปวช . หรือ ปวส.   
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท / เดือน

 

27. คนสวน        2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย    อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ป.4 ขึ้นไป                                                                                         
- ค่าตอบแทน 10,500  บาท

 

28. พนักงานวิเคราะห์การเงิน                 2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน  
 

 

29. ธุรการเคาน์เตอร์  ศูนย์เวชศาตร์ฟื้นฟู  2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6  -  ปริญญาตรี  หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6 เดือน  
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน

 

30. ผู้ช่วยทันตแพทย์                     3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิงอายุ ไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 หรือจบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์          
- ค่าตอบแทน  11,000 – 13,000 บาท / เดือน                                               
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1.สำเนาวุฒิการศึกษา          1 ใบ               5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประชาชน         1 ใบ              6. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน           1 ใบ              7. หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)

4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ    1 ใบ   (สำหรับนักวิชาชีพ)

 

 

สวัสดิการ      
1. ค่ารักษาพยาบาลปีละ  100,000 บาท                                                              
2. คูปองทานอาหารเดือนละ 500  บาท                                                                 
3. เครื่องแบบปีละ 2 ชุด                                                                                   
4. รางวัลปฎิบัติงานนาน                                                                                   
5. สัมมนานอกสถานที่                                                                                     
6. ห้องออกกำลังกายพนักงาน (ฟิสเนส)                                                              
7. สโมสรพนักงาน

ฯลฯ

         

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ  โทร. 0-2838-5555 ต่อ 10803 - 10806
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  27 พฤศจิกายน 2562   เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
หรือสมัครทาง E-mail  job@saintlouis.or.th