ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

ประกาศ: การให้บริการของโรงพยาบาลในช่วงเดือนพฤษภาคม

30/04/2020

 

การให้บริการของโรงพยาบาลในช่วงเดือนพฤษภาคม

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ตระหนักในความปลอดภัย ความสะดวกของผู้ใช้บริการรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
และเพื่อให้การบริการสอดคล้องกับประกาศขยายเวลาพระราชกำหนดฉุกเฉิน

ดังนั้น โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จึงขอแจ้งรายละเอียดการให้บริการของโรงพยาบาลในเดือนพฤษภาคมดังต่อไปนี้

 

เวลาทำการของแผนกต่างๆ

 • แผนกอายุรกรรม เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการเวลา 07.00 - 15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุด)
 • แผนกกุมารเวชกรรม เปิดให้บริการเวลา 08.00 - 18.00 น.
 • คลินิกสุขภาพเด็ก เปิดให้บริการเวลา 09.00 - 13.00 น.
 • ศูนย์ทันตกรรม เปิดให้บริการเวลา 09.00 - 16.00 น.
 • แผนกสูติ-นรีเวชกรรม เปิดให้บริการ
  จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.

  เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
  อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • แผนกแพทย์แผนจีน เปิดให้บริการ
  จันทร์-เสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

  อาทิตย์ ปิดให้บริการชั่วคราว
 • แผนกตา-หูคอจมูก เปิดให้บริการ
  จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 - 18.30 น.

  เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.
 • ศูนย์กระดูกไขข้อและกล้ามเนื้อ เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
 • ศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ เปิดให้บริการเวลา 07.00-18.00 น.
 • ศูนย์บริการเอกสารทางการแพทย์ เปิดให้บริการ
  จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.
  เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • แผนกเภสัชกรรม
  - ห้องยา ชั้น 1 อาคารร้อยปีบารมีบุญ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
  - ห้องยา ชั้น 2 อาคารร้อยปีบารมีบุญ ปิดให้บริการ
  - ห้องยา ชั้น 3 อาคารร้อยปีบารมีบุญ เปิดให้บริการ เวลา 08.00-17.00 น.
  - ห้องยา ชั้น 1 อาคารเสริมคุณฯ เปิดให้บริการ เวลา 08.00-18.00 น.
 • คลินิกระงับการปวด ปิดให้บริการชั่วคราว

 

จุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ภายในโรงพยาบาล

 • ประตูด้านหน้า อาคารเสริมคุณ-หลุยส์เวย์ เปิดให้บริการเวลา 06.00-20.00 น.
 • ประตูด้านหลัง อาคารร้อยปีบารมีบุญ เปิดให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.
 • ประตูศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดให้บริการเวลา 16.00-08.00 น.

 

บริการพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิด

 

สำหรับผู้ใช้พาหนะรถยนต์และรถจักรยานยนต์

 • ประตูทางเข้า 1 ปิดชั่วคราว (ทางเข้าบริเวณธนาคารทหารไทย, S&P)
 • ประตูทางเข้า 2 เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
 • ประตูทางเข้า 3 (ประตูหลัง) เปิดเวลา 05.00 - 22.00 น.