ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

ประกาศ ทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย

03/03/2020

 

ประกาศ ทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย 


โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลฯเป็นเวลา 5 ปี 

  • ทะเบียนผู้ป่วยนอก (OPD)  ปี 2558 (2015)
  • ทะเบียนผู้ป่วยใน (IPD)  ปี 2557 (2014) 

หากผู้ป่วยท่านใดที่มีความประสงค์จะเก็บแฟ้มประวัติของท่านไว้กรุณาติดต่อด้วยตนเองพร้อมแสดงหลักฐานได้ที่ แผนกเวชระเบียน อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 9 โทรศัพท์  02 838 5555 ต่อ 10193 ภายในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 และจะได้รับภายหลังที่ทำการแจ้ง 15 วัน