ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบอนุญาตสถานพยาบาล จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.)

ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2019 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบอนุญาตสถานพยาบาล จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.)