ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้รับการคัดเลือก poster presentation ที่เมืองดานังประเทศเวียดนาม ในงาน The 9th International Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC)

ขอแสดงความยินดีกับ พว.อิฏฐาพร คำกุ้ม พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญด้านการป้องกันการติดเชื้อ พว.พจนีย์ วรวิชญ์ แผนกผู้ป่วยวิกฤต พว.สุวรรณา เขียวกลม ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่ได้รับการคัดเลือก poster presentation ที่เมืองดานังประเทศเวียดนาม ในงาน The 9th International Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC) วันที่ 19 - 22 มีนาคม2019