ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

รายชื่อแผนกที่ปิดทำการ และรายชื่อแพทย์ออกตรวจเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

26/12/2018

รายชื่อแผนกที่ปิดทำการ
และ
รายชื่อแพทย์ออกตรวจวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันที่ 31 ธันวาคม 2018 - วันที่ 1 มกราคม 2019
(วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่)

 

 

รายชื่อแผนกที่ปิดทำการช่วงวันวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

 

อายุรกรรม 1: ปิดให้บริการ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม: ปิดให้บริการ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

คลินิกตา: ปิดให้บริการ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

คลินิกหู คอ จมูก: ปิดให้บริการ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

ศูนย์ทางเดินอาหาร: ปิดให้บริการ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ: ปิดให้บริการ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

คลินิกแพทย์แผนจีน: ปิดให้บริการ วันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562

ศูนย์ทันตกรรม: ปิดให้บริการ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

ศูนย์ตรวจสุขภาพ: ปิดให้บริการ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

แผนกหัตถเวช: ปิดให้บริการ วันที่ 29 ธันวาคม 2561 -​ 1 มกราคม 2562

 

 

รายชื่อแพทย์ออกตรวจ วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2018 (วันสิ้นปี)

แผนกอายุรกรรม

อายุรกรรม 2

นพ.ชุติพัฒน์ ธรรมารัตน์ ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.

 

 

แผนกกุมารเวชกรรม

นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า ออกตรวจเวลา 08.00 – 20.00 น.
พญ.วันเพ็ญ รักชีพ ออกตรวจเวลา 10.00 – 16.00 น. 

แผนกศัลยกรรม

นพ.วีรวัฒน์ แปิยรัตนวงศ์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 17.00 น.


 


ศูนย์กระดูก ไขข้อ และกล้ามเนื้อ

นพ.สุนัย เจียรพัฒโนดม ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
นพ.กิตติพงศ์ เศรษฐไกรสิงห์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 15.00 น.
นพ.อดิศักดิ์ สังข์เพ็ชร ออกตรวจเวลา 08.00 – 18.00 น.


 


สถาบันหัวใจ

พญ.ขนิษฐา ลายลักษณ์ดำรง ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
พญ.สุธาสินี ธรรมอารี ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.

 


ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 16.00 น. (ปิดรับลงทะเบียนเวลา 15.00 น.)​
 

 

ศูนย์ผิวหนัง

นพ.สมบูรณ์ จรัสวงศ์ขจร ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น.
พญ.ปาริชาต ชลิดาพงศ์ ออกตรวจเวลา 13.00 – 18.00 น.


 แผนกรังสีวิทยา

นพ.อธินนท์ จันทรโอภากร ออกตรวจเวลา 08.00 – 20.00 น.

 

 

รายชื่อแพทย์ออกตรวจ วันอังคารที่ 1 มกราคม 2019 (วันขึ้นปีใหม่)

 

แผนกอายุรกรรม

อายุรกรรม 2

นพ.ชุติพัฒน์ ธรรมารัตน์ ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.

 

 

แผนกกุมารเวชกรรม

นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า ออกตรวจเวลา 08.00 – 20.00 น.
นพ.ณัฐพงษ์ จิตรุ่งเรืองนิจ ออกตรวจเวลา 17.00 – 20.00 น.
พญ.วันเพ็ญ รักชีพ ออกตรวจเวลา 10.00 – 16.00 น. 

แผนกศัลยกรรม

นพ.สุเทพ อุดมจรรยา ออกตรวจเวลา 07.00 – 13.00 น.
นพ.วีรวัฒน์ แปิยรัตนวงศ์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 17.00 น.


 


ศูนย์กระดูก ไขข้อ และกล้ามเนื้อ

นพ.สุนัย เจียรพัฒโนดม ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
นพ.ศรัณย์พงศ์ ยมาภัย ออกตรวจเวลา 08.00 – 15.00 น.
นพ.ธานินทร์ สันธนะวนิช ออกตรวจเวลา 12.00 – 16.00 น.

 


สถาบันหัวใจ

พญ.สุธาสินี ธรรมอารี ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.

 


ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 16.00 น. (ปิดรับลงทะเบียน​เวลา 15.00 น.)​