ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

นักเรียนโรงเรียนวัดช่องนนทรี ร้องเพลงให้กับผู้สูงอายุแผนกสิริอายุ 3B โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 13.30 น. นักเรียนโรงเรียนวัดช่องนนทรี สำนักงานเขตยานนาวา ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครโครงการ Singlish เข้าขับร้องเพลงเพื่อสร้างความสุขและสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ให้กับผู้สูงอายุแผนกสิริอายุ 3B โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์