ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

เวชบุคคคาทอลิกมอบทุนพื่อสนับสนุนการศึกษาบุตรพนักงานองค์การเซนต์หลุยส์ ประจำปี 2563

12/06/2020

 

นายแพทย์วิษณุ  ธาราฉัตร ประธานคณะกรรมการเวชบุคคคาทอลิก เป็นประธานมอบเงิน จากกองทุนเวชบุคคลคาทอลิก เพื่อสนับสนุนการศึกษาบุตรพนักงานองค์การเซนต์หลุยส์ ประจำปี 2563  โดยมี บาทหลวงโชคชัย คูรัตนสุวรรณ จิตตาธิการ ร่วมเป็นผู้มอบ ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับเงิน จำนวน 9 ราย แบ่งเป็นระดับอนุบาล – ประถมศึกษา จำนวน 3 ราย รายละ  5,000 บาท และระดับมัธยม – อุดมศึกษา จำนวน 6 ราย รายละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน  51,000 บาท  ทั้งนี้มีคณะเซอร์ และคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิก เข้าร่วมพิธีและเป็นพยาน  ณ ห้องประชุมฝ่ายจิตตาภิบาล  อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 18  โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563