ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

คลินิกที่ปิดทำการ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

OPD ที่ิปิดทำการในช่วงวันหยุดสงกรานต์

 

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม ปิดให้บริการวันที่ 13 เม.ย. - - -
คลินิกตา และ คลินิกหู คอ จมูก ปิดให้บริการวันที่ 13 เม.ย. - - -
ศูนย์ทันตกรรม ปิดให้บริการวันที่ 13 เม.ย. - - -
ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ ปิดให้บริการวันที่ 13 เม.ย. - 15 เม.ย. -
ศูนย์ทางเดินอาหาร ปิดให้บริการวันที่ - 14 เม.ย. 15 เม.ย. -
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ปิดให้บริการวันที่ 13 เม.ย. 14 เม.ย. 15 เม.ย. -
คลินิกแพทย์แผนจีน ปิดให้บริการวันที่ 13 เม.ย. 14 เม.ย. 15 เม.ย. -
ศูนย์ผิวหนัง ปิดให้บริการวันที่ 13 เม.ย. 14 เม.ย. 15 เม.ย. 16 เม.ย.